Een sluiproute in het Sprookjesbos
Het Schelpenpad

Een sluiproute is een pad dat een stuk weet af te snijden van de officiële route.

Sprookjesbos

Voornamelijk op de Sprookjesbosroute zijn sluippaden te vinden die aanzienlijke gedeeltes van het Sprookjesbos doen overslaan:

Vóór 1997 bestonden de sluiproutes in het Sprookjesbos uit rode gravel, tegenwoordig is de hoofdroute met rode klinkers bestraat en de sluiproutes met gele klinkers.

Wie snel door het Sprookjesbos wil, kan de shortcut-route volgen en zo slim gebruik maken van deze sluiproutes.

Niet direct gerelateerd aan navigatie binnen het bos, maar niettemin praktisch: vanaf vlak voor Kogeloog is een schelpensluippad te volgen naar de toiletgroep achter Polles Keuken. Het werd tegelijk met de heropening van dit horecapunt in zomer 2019 in gebruik genomen. Op onopvallende wijze is zo ook een vierde in- en uitgang van het Sprookjesbos ontstaan.

Park

Buiten het Sprookjesbos is minder sprake van échte sluiproutes, omdat hier geen eenduidige looprichting is vastgesteld. Desalniettemin zijn er wel secundaire paden te onderscheiden die evident niet de hoofdroutering vormen, maar daarop een alternatief vormen of een doorsteekje maken:

Voormalig

Zie ook Wandelbos

Natuurlijk heeft het park, met name in de vroege jaren, een eindeloze hoeveelheid zand- en bospaadjes gehad. Meer recent opgeheven sluiproutes zijn: