De laatste losstaande schuilhut, naast het huisje van Vrouw Holle, werd in 2013 gesloopt

Het openluchtkarakter van de Efteling heeft soms ook zijn negatieve kanten: genietend van het natuurschoon en de attracties kan men plotsklaps verrast worden door een malse regenbui en voor dat je het weet heb je een nat pak gehaald. Om aan dit probleem tegemoet te komen zijn door de jaren op diverse plaatsen in het park losse schuilhutten geplaatst: een simpel afdakje met enkele bankjes eronder. De eerste schuilhutten van dit type werden toegevoegd in het begin van de jaren zestig,[1] maar ook later werden ze nog gebouwd. Tegenwoordig voorziet de Efteling veelal in andere manieren om te schuilen, zijn veel attracties overdekt, en is de losstaande schuilhut zo goed als uit het park verdwenen.

Schuilen toen

Ontwerp voor een wegwijzer naar een schuilplaats

Met name in de beginjaren, toen het park grotendeels nog echt een park was, was er buiten het Theehuis nauwelijks overdekte ruimte en waren de schuilhutten dus broodnodig. In 1957 werd zelfs een grote schuilloods toegevoegd achter de Stoomcarrousel die een dubbelfunctie had als rolschaatsbaan. Vanaf de jaren zestig werd her en der een eenvoudige door Anton Pieck ontworpen schuilhut geplaatst. Over tijd zijn echter steeds meer overdekte locaties en attracties gebouwd, en zelfs bestaande attracties overdekt, waarmee het nut van toegewijde schuilhutten afnam, en is menige hut verdwenen. De grote schuilloods is geïntegreerd in het Carrouselpaleis, dat overigens tot op heden een de facto schuilfunctie heeft. De laatste losstaande schuilhut, naast het huisje van Vrouw Holle, werd in 2013 gesloopt.

Kloek

Anton Pieck had een plan voor een grote kip van enkele meters hoog die zou dienen als schuilplaats bij neerslag. Deze kloek zou als het ging regenen haar vleugels moeten spreiden zodat bezoekers droog konden staan. Pieck twijfelde zelf al aan de uitvoerbaarheid van dit idee.[2]

Schuilen nu

Heden ten dage zijn de meeste schuilhutten verwijderd, en resteren slechts toegewijde schuilhutten op diverse punten in het Lavenlaar, bijvoorbeeld aan weerszijden van Lal's Brouwhuys. In 2015 werd bij het vernieuwen van de Game Gallery een schuilplaats gecreëerd bij het verwijderen van het spel Dobberbal.

Aan de meandering van Baron 1898, het "productiebos", werd in december 2015 een drietal als gereedschapsloodsen afgewerkte "shelters" toegevoegd. Ook het in 2016 geplaatste Sprookjessprokkelaarprieel bij het Sprookjesbos doet prima dienst als schuilhut, en doet denken aan het grote prieel dat vroeger aan de route naar het Spookslot stond.

  1. 'Efteling voor jong en oud' Limburgsch dagblad, 11-04-1975
  2. Notitie Anton Pieck aan Peter Reijnders, ongedateerd.