Eftepedia is wat u nu raadpleegt en waarschijnlijk het grootste online naslagwerk over de Efteling. Eftepedia bevat momenteel 2.004 lemma's.

Motivatie

Veel fans willen alles weten over het onderwerp van hun fan-zijn, en dat is niet anders bij Eftelingliefhebbers. Die behoefte wordt al sinds de begindagen van het internet ingevuld door het delen van kennis via de diverse community's, of het maken van websites over de Efteling, of een deelonderwerp daarvan.

Enkele voorbeelden daarvan zijn de Efteclopedie, Gniletfe, de rubriek GEO op De Vijf Zintuigen, het Wonderlijke WC Web en Erwins Eftelingsite.

Elk van die heeft wel nadelen. Sommige zijn in de steek gelaten, andere zijn te beknopt, te wollig, te subjectief of gelardeerd met fictie.

Daarom is er jarenlang achter de schermen gewerkt om dit naslagwerk tot stand te brengen, met kennis die is vergaard door het uitpluizen van bovengenoemde en vele andere online en offline bronnen, en het al heel lang meedraaien in het Efteling-fancircuit.

Zie ook