Schelpenpad0.jpg

Het Schelpenpad is het wandelpad dat vanaf het terras van Toko Pagode, tussen de Pagode en het Carrouselpaleis doorloopt en voorheen uitkwam op de route vanaf de Brink naar het Marerijk.

Het is een uitbundig groen pad met veel loofgroen, bomen en zelfs enige rododendrons. Vanaf de Pagode passeert men aan rechterzijde eerst de Speelweide, vervolgens ligt achter een laag hekje de dienstingang van de vliegende tempel. Aan de rechterhand is er een afslaand dienstpad naar de personeelskantine in het Carrouselpaleis. Hierna volgt nog een groen stuk dat tegenwoordig doodloopt; tot 2012 sloot het aan in de bocht van het pad naar het Marerijk dat zojuist van de Brink vandaan kwam.

Het pad was jarenlang opengesteld voor bezoekers, alhoewel het een dergelijke obscuriteit had dat het wel als een sluiproute moest worden beschouwd. Sinds 2006 is het middels een bordje 'Dienstingang. Geen toegang voor onbevoegden' gedegradeerd tot dienstpad en daarom formeel niet meer toegankelijk voor de reguliere parkgast. In de praktijk kon er echter nog prima op gewandeld worden.

Met de opening van Polles Keuken op de Brink in februari 2012 werd het Marerijkpad verlegd en de aansluiting met het schelpenpad opgeheven, waardoor het nu doodloopt en niet meer als sluippad te gebruiken is.