De Speelweide

De Speelweide, eerder ook Picknickweide genoemd, is een gazon gelegen langs de zuidzijde van de Dubbele Laan, aan de overige zijden ingesloten door Monsieur Cannibale, de spoorlijn en de EHBO-post. Het is het grootste stuk open grasveld in de Efteling en wordt daarom vaak gebruikt voor grote evenementen.

Geen gras door zomer- en winteractiviteiten

Speelweide in 1997

Vanaf 1999 is de Speelweide tijdens de Winter Efteling de locatie voor het IJspaleis, dat bijna de hele weide beslaat. Het gras is daardoor goeddeels dood aan het eind van de winter en wordt daarom elk voorjaar omgewoeld en opnieuw ingezaaid.

Vanaf 2005 is het nog erger met het gras gesteld. Vanaf dat jaar is Podium Siervijver niet langer in gebruik; de Speelweide wordt de locatie van het hoofdpodium voor optredens. De eerste jaren na deze verandering veranderde het grasveld regelmatig in een modderpoel. In 2008 werd op het deel van de Speelweide voor het podium een harde vloer gelegd om het schoeisel van de bezoekers te beschermen.[1] Voor het gras was dit echter net zo funest. Aan het eind van de zomer werd het gras dan weer opnieuw ingezaaid, maar picknickbaar werd het nooit voor de winter.

De Speelweide in 2012

Sinds de Zomeravonden in 2012 werden omgedoopt tot Zeven Pleinen Festijn zijn er geen acts meer op de Speelweide en begint het gras zich langzaam te herstellen. Alhoewel het IJspaleis in de winter het veld nog wel geweld aan doet, is het niettemin tegenwoordig grote delen van het jaar bepicknickbaar.

A-veld en geruchten rond vervuilde grond

In het begin van de jaren zestig waren er onder de werknaam A-veld plannen om een cluster van diverse attracties te bouwen. Hiervan wordt aangenomen dat de Speelweide een mogelijke locatie was.

Een mobiel sproeisysteem op de Speelweide

Jarenlang gingen onder oud-medewerkers en Efteling-liefhebbers geruchten over vervuilde grond onder de weide, waardoor bouwen hier kostbaar zou zijn in verband met de benodigde bodemsanering. Uit een gedetailleerde milieu-effectrapportage uit 1992 en een inventarisatie van de provincie Noord-Brabant blijkt hier echter niets van; de enige officieel vervuilde grond van het park is te vinden onder de Fietsenstalling bij het Huis van de Vijf Zintuigen.[2]

Zithoekje

Anton Pieck vroeg Ton van de Ven aan het begin van Ton's carrière eens een zithoekje te ontwerpen voor de Speelweide. Ton kwam met een kleurige prent van een bankje op een ondergrond van een groot bloem-motief, met bankjes en een tafel als stampers en meeldraden en presenteerde dit aan Pieck. Anton Pieck reageerde daarop met enige verbazing:"Meneer van de Ven, heeft u wel eens gedacht aan een normaal paaltje, en nog een paaltje met een plank er tussen waar mensen op kunnen zitten? En misschien iets voor in de rug zodat het makkelijk zit.". Ton van de Ven realiseerde zich hierop wat het succes van het park was: het simpele spontane karakter van de ontwerpen.


Verwijzingen
  1. Eerste Zomeravond met Sprookjespopconcert, Jaap Meeldijk, Eftelist, 14 juli 2008
  2. Overzicht stortplaatsen Noord-Brabant