Sirocco
De scheepjes in Sirocco
De scheepjes in Sirocco
Locatie Reizenrijk
Type Theekopjesmolen
Ontwerp Sander de Bruijn, Michel den Dulk
Bouwer MACK Rides
Geopend 26 januari 2022
Thema Sindbad de Zeeman
Muziek René Merkelbach
Ingesproken door Ara Halici
Figuren Sindbad, handelaar
Kosten € 2,8 miljoen (samen met Archipel)
Aantal boten 12
Opvolger van Monsieur Cannibale
Attracties

Sirocco is een attractie in het Reizenrijk waarin bezoekers plaatsnemen in schuitjes die die daarna snel rondjes draaien, een en ander gethematiseerd rond Sindbad de Zeeman uit de verhalen van 1001 Nacht.

De attractie opende onder deze naam op 26 januari 2022, maar is feitelijk al veel ouder. In 1988 begon ze haar leven als Monsieur Cannibale, waarin bezoekers in kookpotten rondom een kannibaal hun rondjes draaiden. Het principe en het gebouw bleven hetzelfde, maar de naam en thematisering binnen werden aangepast en de draaimolen sluit nu aan bij de Wereld van Sindbad.

Sirocco is een verwijzing naar de tropische wind van die naam, die hete, droge lucht vanuit de Sahara naar het noorden voert.

Omschrijving

Ligging en gebouw

Sirocco aan het Reizenrijkplein

Aan het Reizenrijkplein is een toegankelijk 'strandje', met daarop wat rotsen en in het 'zand' afdrukken van zwemvliezen, schelpen en zeesterren, gelegen aan een haventje. In het water staan meerpalen en links ligt de zeilboot van Sindbad de Zeeman. Hij staat op de voorsteven en navigeert met behulp van een astrolabium in zijn beide handen. Achterop ligt bepakking en als een trofee een grote staartveer van een Rok.

Achter het haventje ligt de attractie onder een rond rieten puntdak dat aan de voorzijde een opening naar boven heeft. De ingang ligt echter een stuk naar links. Hiervoor moet je om de boot van Sindbad heen, over wat een brug lijkt, langs de uitgang lopen. Hier liggen de ingangen van links Archipel en rechts Sirocco, wat op een bord boven elk staat aangegeven. Ertussen staat een landkaart op een stuk steen en een Sprookjesboek dat het verhaal van Sindbad samenvat. Rechts van de ingang staan nog enkele losse amforen en een mand met citroenen. De wachtrij betredend loopt deze, nog onoverdekt, over een vlonder met bamboehekwerk langs Archipel. Aan het eind begint een overkapping van turquoise zeil, maakt de rij een bocht van 180 graden en loopt meebuigend met de draaischijf van de attractie naar het opstappunt.

In het water drijven een gele en blauwe boeien

Op de draaischijf, een plateau van 14 meter doorsnede, staan 12 zeilscheepjes, waarvan er negen per drie stuks op een kleiner draaiend plateau staan. Door middel van tandwielen draaien de plateaus met de scheepjes tegen de draairichting van het grote plateau in. Drie van de scheepjes staan direct op de grote draaischijf en draaien dus rustiger. De bootjes kun je zelf met de hand draaien, waardoor er met wisselende snelheden in verschillende richtingen over het grote plateau kan worden bewogen, naar gelang welk schip op het plateau je koos en hoeveel je die zelf in beweging brengt. In het midden van het grote plateau staat een kleine verhoging met daarop drie tonnen.

Sirocco met erachter Carnaval Festival en Vogel Rok

De scheepjes zijn identieke zeilbootjes met aan de buitenkant kunstig 'houtsnijwerk'. Op hun achtersteven is een bakje met wat handelswaar: sinaasappels, flessen en dergelijke. In de nok van de overkapping hangen tientallen schalen en netten met meer handelswaar: groeten, fruit en vis. In het midden aan een touwladder is een handelaar bezig met de goederen. Het controlehokje bevindt zich links naast de ingang, en daar weer naast voert de uitgang middels een brug weer naar het vaste land.

De rit

De handelsschuitjes waarin je plaatsneemt
Het hele interieur

Een medewerker laat per ronde mensen toe die met hun gezelschap hun eigen scheepje mogen uitzoeken, totdat alle scheepjes gevuld zijn. Mensen sluiten zelf het hekje in hun scheepje. Ondertussen klinkt de stem van Sindbad de Zeeman met een instructie:

Salām, handelsreizigers! Zet je handelswaar goed vast tussen je voeten, en blijf zitten tijdens de vaart. Er is storm op komst. Behouden vaart, handelsreiziger! Salām, merchant travellers! Keep your merchandise safely between your feet. And remain seated while sailing. There's a storm coming. Safe journey, merchant travellers!


Salām, handelsreizigers

Reikende handelaar in de kap

Als iedereen zit zet de medewerker de attractie in beweging. De muziek begint met 'De roep om avontuur': blaasklanken van de ney. Net als bij Vogel Rok vangt het eigenlijke muziekstuk aan met een gongslag. Een storm steekt op: de draaischijf komt langzaam in beweging en de muziek zweept op met veel slagwerk. De draaischijf raakt steeds verder op snelheid; wanneer de strijkers de melodielijn inzetten, komen ook de drie kleinere draaischijven in beweging waardoor de scheepjes woestere paden gaan afleggen. In de nok begint de touwladder met de handelaar ook vervaarlijk heen en weer te waaien en zakt soms wat naar beneden. Door de muziek hoor je ook gerommel van naderend onweer, het klotsen van de golven, blikseminslag en het gekraak van de handelswaar.

Handelaar, andere kant

Als de rit eindigt klinkt nogmaals een waarschuwing van Sindbad:

Blijf aan boord van je schip, handelsreizigers, tot de storm volledig is gaan liggen. Stay on board your ship, merchant travellers, until the storm has completely died down.

De bezoekers kunnen zelf hun scheepje verlaten en over de inmiddels tot stilstand gekomen draaischijf naar de uitgang lopen om de attractie te verlaten.

Ploffend water bij de boot van Sindbad tijdens de storm

Tijdens de storm komt ook de omgeving in beweging. Publiek op het strandje voor de attractie zal merken dat Sindbads boot heviger beweegt, evenals de twee boeien die in het water drijven. Water spat omhoog uit luchtbuizen. In Archipel is er ook extra golfslag onder de brug van de Sirocco-wachtrij.

Bij avond

Er is veel aandacht besteed aan het lichtplan, naar ontwerp van Eric Brekelmans, waardoor de attractie na het vallen van de avond een extra dimensie krijgt. Onder de kap hangen veelkleurige lampions. Rondom de bootjes is de uitlichting vooral blauw. Tijdens de rit weerlicht het en flikkeren de lampions.

Geschiedenis

Monsieur Cannibale

Monsieur Cannibale tijdens de laatste zomer, juni 2021
→
Zie Monsieur Cannibale voor de geschiedenis tot 2021 en Wereld van Sindbad voor meer achtergrond over het ontstaan van dit thematisch parkdeel.

De attractie Sirocco is niet nieuw, maar een verbouwing van de eerdere attractie Monsieur Cannibale die in 1988 opende: dezelfde attractie, maar met het thema van een kannibaal met daaromheen draaiende kookpotten. Deze werd ontworpen door Henny Knoet, oorspronkelijk zonder de kenmerkende overkapping - dat was een toevoeging van de hand van Michel den Dulk in 2002. Al voor de opening was het kannibalenthema controversieel. Omdat de discussie niet wegging en juist heviger werd, besloot de Efteling ten langen leste de attractie van een nieuw thema te voorzien. De verwachte komst van het nieuwe parkdeel Strookrijk was de concrete aanleiding om dit in 2022 aan te pakken. Samen met de erachter gelegen verwaarloosde Avonturendoolhof en aansluitend op Vogel Rok werd de draaimolen opgenomen in de nieuwe Wereld van Sindbad.

Ontwerp

Doorsnede attractie
Ontwerp handelaar in de kap

Sander de Bruijn is verantwoordelijk voor het ontwerp van de Wereld van Sindbad en dus ook Sirocco (werknaam: ‘Storm op Zee!’). Bij Sirocco wordt, evenals bij Archipel maar in tegenstelling tot Vogel Rok, geen concreet verhaal uit de 1001-Nacht uitgebeeld, maar wordt gerefereerd aan elementen uit de verhalen die regelmatig terugkeren: een storm en een schipbreuk.

Idee voor handelaar met mand op zijn rug

De Bruijn ging voor het ontwerp terug naar de basis van andere oosterse attracties in de Efteling, zoals de Indische Waterlelies, Fata Morgana en Vogel Rok. Ook gebruikte hij werk van Pieck als inspiratie - zo is het ontwerp van de handelaar op zijn touwladder direct afkomstig van een Pieck-illustratie bij "De Bodemloze Put" uit 1001 Nacht, en ook de vormgeving van de meerpalen aan het strandje afkomstig van een illustratie uit dat boek.

Van de oorspronkelijke attractie werd het technische platform behouden, maar verdwenen feitelijk alle kenmerkende thematische onderdelen. Het attractiegebouw, bestaande uit de grote rieten overkapping en een controlehuisje van bamboe, werd wel gehandhaafd. De grote figuur in het midden verdween, en hier keerde niets voor terug. De kookpotten zijn nu handelsschuitjes in een haven, voorzien van een zeil en wat handelswaar aan boord. De thematisering is verder hoofdzakelijk aangebracht onder de kap (die voorheen leeg was): vele manden en netten met koopwaar, en daartussen een koopman aan een touwladder.

De ingang werd verlegd naar de linkerzijde om zo samen met die van Archipel gelegen te zijn in de nieuwe Wereld van Sindbad, die zich aan deze kant van Vogel Rok ontwikkelt. De bestaande wachtrij werd daarom ook omgelegd met een slinger in die richting, en een deel van het traject werd van nieuw zeil ter beschutting voorzien.

De naam Sirocco werd in juni 2021 vastgelegd als handelsmerk door de Efteling.

(Om)bouw

Ombouw in september 2021

Op zondag 5 september 2021 was Monsieur Cannibale voor het laatst geopend. De volgende dag begonnen direct de sloopwerkzaamheden. De figuur, kookpotten en andere cannibale-aankleding werd verwijderd (een setje van drie kookpotten ging naar het buitenterrein van medewerkershonk Café de Efteling). Er werd een wachtrij aangelegd die nu vanaf links achter de attractie start in plaats van er recht voor, en een nieuwe vijver rondom de attractie gestort, een ronde uitstulping aan de kant van de Speelweide werd hierbij van de vijver van Monsieur Cannibale behouden. In deze vijver kwam een boot te liggen met daarop het personage Sindbad. Ook het riet van de kap werd vernieuwd.

Uitstulping in de vijver, die nog resteert van Monsieur Cannibale

In oktober 2021 begon men met de aanleg van de nieuwe wachtrij. De bewegende boeien in het water rond Sirocco werden die maand getest in de Haven van Fata Morgana. Voor de uitvoering van de nieuwe bootjes werd opnieuw de hulp van Mack Rides ingeschakeld, de oorspronkelijke leverancier van de attractie. De nieuwe bootjes werden in december 2021 geplaatst.

De projectleider was Frank Poels. Van de bouw is een korte making-of in drie delen van bij elkaar tien minuten op YouTube uitgebracht.

Opening

De opening was aangekondigd voor 1 januari 2022, de eerste dag van het jubileumjaar waarin de Efteling zeventig werd. Omdat het park toen gesloten was vanwege een landelijke lockdown kon de attractie pas later openen. Op de eerste openingsdag na het opheffen van de lockdown, 26 januari, was Sirocco meteen toegankelijk. Van een publieke openingsceremonie was geen sprake.

De Sindbad die voor de attractie staat sierde de voorkant van Fotoboekje 2022.

Muziek en stem

→
Zie Wereld van Sindbad voor meer over de muziek in dit thematisch parkdeel.

Als de attractie in rust is, is de algemene Wereld van Sindbad-achtergrondmuziek te horen. De rit wordt aangekondigd door Sindbad de Zeeman (stem van Ara Halici), die bezoekers welkom heet en waarschuwt. De rit begint, net als bij Vogel Rok, met een gongslag. Daarna de klanken van de ney, de 'roep om avontuur', waarna de eigenlijke ritmuziek begint. Deze heet Storm op Zee (tevens de werktitel van Sirocco) en krijgt naar mate de rit vordert met veel percussie een opzwepend karakter, ondersteund door de uitroepen "hey! hey! hey!".

De attractiemuziek is samen met de rest van de Wereld van Sindbad-muziek opgenomen op het album Wereld van Sindbad. Ook werd het nummer samen met andere Sindbad-muziek live ten gehore gebracht tijdens de concertreeks Efteling in Concert (2022-2023).