Op flink wat, maar lang niet alle attracties in de Efteling staat de naam van de attractie op of nabij de gevel vermeld.

Het gaat hier om gevallen waarbij de naam in de thematische context is aangebracht; generieke bebording zoals de wapenschilden vallen hier niet onder.