De Efteling heeft diverse handelsmerken vastgelegd bij het Benelux Bureau voor het Intellectuele Eigendom (voorheen Benelux Merkenbureau). Hiermee heeft ze het exclusieve recht verkregen om deze merknamen en beeldmerken te voeren in bepaalde per merk vastgelegde productcategoriën.

Let wel: onderstaande lijst is niet noodzakelijk uitputtend, omdat ze alleen lemma's bevat die daadwerkelijk (al) op Eftepedia beschreven zijn. Ook zijn enkele merkregistraties inmiddels verlopen; deze blijven niettemin opgenomen in de categorie.