Boodschap 73x73.png

Dit lemma beschrijft het vakantiepark Loonsche Land. Voor het gelijknamige natuurontwikkelingsproject, zie Loonsche Land (natuurgebied)

Huisjes in het Loonsche Land

Efteling Loonsche Land is één van de twee vakantieparken van de Efteling. Het is gelegen aan de Eftelingsestraat nummer 5, ten zuiden van het attractiepark, tussen Villa Pardoes en Efteling Bosrijk. Het opende op 31 mei 2017 zijn deuren.

Exterieur hotel

Het Loonsche Land omvat zowel een hotel, buiten het hotel geplaatste themakamers en zelfstandige vakantiehuisjes met een gezamenlijke capaciteit van duizend bedden. Het ontwerp van Karel Willemen staat dicht bij de natuur; het hotel is ontworpen als een lodge, terwijl de huisjes sterk in het landschap geïntegreerd zijn. Zo zijn ze ingegraven in het zand of begroeid met heide. Het park is van de drie Efteling-verblijfaccommodaties hetgene met het relatief laagste voorzieningsniveau (drie sterren), en daarmee ook de goedkoopste accommodatie die de Efteling uitbaat.

Bospad tussen Land en Efteling

Het park is zo'n acht hectare groot en de bouw heeft in totaal zo'n 30 miljoen euro gekost.

Het vakantiepark

Logo van het Loonsche Land, dat sporadisch gebruikt wordt

Het Loonsche Land omvat in totaal 1.000 bedden, verdeeld over 65 vakantiewoningen voor 6 tot 12 personen, 20 themakamers voor 4 tot 6 personen en 75 hotelkamers voor 5 en 6 personen.

Loonsche Land Hotel

Receptie in het hotel

Zie voor uitgebreide informatie: Loonsche Land Hotel

In het hoofdgebouw van het vakantiepark is het Loonsche Land Hotel gevestigd, met 75 kamers verdeeld over vijf verdiepingen. De kamers van 5 of 6 personen hebben eenvoudige voorzieningen. Ook onderdeel van het hotel zijn 20 'themakamers', die elk in een losstaand gebouwtje zijn gevestigd maar verder qua voorzieningen hotelkamers zijn, dus geen zithoek hebben of een keukentje. Deze themakamers zijn er in de smaken Boomzicht, Duinzicht en Waterzicht.

Vakantiehuisjes

Enkele Duinhutten in het zand

Naast het hotel en de vrijstaande themakamers, bestaat het vakantiepark uit 65 vakantiehuisjes, in het Loonsche Land 'hutten' genoemd. Ze zijn verdeeld in de types Boshut (6 of 12 personen), centraal in het park gelegen rondom de driedelige Bosvijver; Duinhut (eveneens 6 of 12 plekken), die in een zanderig gebied rondom de driedelige Duinplas aan de oostzijde liggen, en Heidehut (6 personen), gelegen in een iets zuidelijker uitloper van het park. De zespersoons accommodaties zijn er ook in allergeenarme uitvoering.

Afwijkend van de rest is de groepsaccommodatie Schaapskooi, vlak bij de kinderboerderij. Deze ziet er uit als een klein boerderijtje met twee verdiepingen en heeft een rietgedekt dak.

In tegenstelling tot de hotelkamers, die per nacht te boeken zijn, kun je de hutten en Schaapskooi uitsluitend per drie- of vierdaagsverblijf boeken.

Restaurant de Proeftuyn

Zie voor uitgebreide informatie: De Proeftuyn

Tafeltjes in De Proeftuyn

In Restaurant de Proeftuyn, gevestigd in het Loonsche Land Hotel, kunnen de hotelgasten en de gasten van de vrijstaande themakamers terecht voor hun ontbijt. Ook kan een ieder hier lunchen en dineren en is er een bar. Het restaurant heeft 250 plaatsen binnen en nog eens 100 op het terras.

In het restaurant wordt zoveel mogelijk gekookt met seizoensgebonden en bij voorkeur biologische producten. Daarbij maken de koks onder andere gebruik van de eigen kwekerij van het restaurant, ook De Proeftuyn geheten, die naast het gebouw gelegen is. Deze eigen kwekerij is ook toegankelijk voor gasten.

Gasten in de vakantiehuisjes van het Loonsche Land (dus niet het hotel) kunnen tevens gebruik maken van de pizzabezorgdienst van Bosrijk en de broodbezorging in de ochtend.

Faciliteiten

Kinderboerderij Hooimijt

Volgens de Efteling is de belangrijkste faciliteit van het vakantiepark de natuur. Vanaf het terrein loop je zo via verschillende paden het gelijknamige natuurgebied in. Vergeleken met de andere accommodaties is het park soberder van opzet.

Voor kinderen zijn er speeltoestellen, en een klein dierenverblijf, de Hooimijt, gelegen naast de Schaapskooi. Hier vind je geiten, schapen en kippen. Naast het kijken naar de dieren kun je de strobalentrap beklimmen naar de hooizolder, en via een glijbaan weer naar beneden roetsjen.

Vijver met speeltoestellen

In twee van de vijvers zijn speeltoestellen aangebracht waarin je ook best eens nat zou kunnen worden. Nabij de ingang van het hotel is nog een droge speelplaats. Aan de rand van de centrale vijver is ook een uitkijktoren te vinden van 8,5 meter hoog waarmee je over het vakantiepark kunt uitkijken.

In het hotelgebouw bevindt zich de receptie voor zowel het hotel als de hutten, die is geopend van 7.00 tot 22.30 uur.

Natuureducatie

Inhoud van een Scharrelbox

De Efteling is voor het Loonsche Land een samenwerking aangegaan met het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie IVN. Wekelijks geven IVN-Natuurgidsen rondleidingen van anderhalf uur door het natuurgebied voor gasten van het vakantiepark. Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn 'scharrelboxen' te verkrijgen met opdrachten en materialen om de kinderen aan de hand van verschillende thema's de natuur in het vakantiepark te laten ontdekken.

IVN leidt ook een aantal Efteling-medewerkers op tot 'gastheer van het landschap', zodat ook zij informatie over het Brabantse landschap en het Loonsche Land in het bijzonder kunnen verschaffen. Deze trainingen biedt IVN standaard aan recreatiebedrijven onder de noemer Gastheerschap Nationaal Park.

In het vakantiepark nabij de Boomzicht-kamers start ook de met keien gemarkeerde wandelroute van een uur, "Het Keienspoor", die wandelaars middels 24 gemarkeerde keien laat kennismaken met de dieren van natuurgebied het Loonsche Land.

Geschiedenis

Zie voor de uitgebreide voorgeschiedenis: Droomrijk en Bosrijk (voorgeschiedenis)

Plattegrond van Droomrijk

Als in 1985 Eftelings eerste eigen bungalowpark Het Kraanven sluit, gaat men al snel daarna op zoek naar alternatieven. Er worden verschillende plannen ontwikkeld in het kader van het plan De Wereld van de Efteling. Verblijfsaccommodatie speelt daar een hoofdrol in. Na realisatie van het Efteling Hotel in 1992 gaat men aan de slag met een vakantiepark. Dit wordt gepland aan de zuidgrens van het attractiepark, waar in de eerste plannen nog het golfpark bedacht was. Hier zal uiteindelijk het Loonsche Land verrijzen.

Tegen dit grootse plan onder de naam Droomrijk van wel 3.500 bedden ontstaat rond de eeuwwisseling veel protest bij natuurorganisaties zoals de Brabantse Milieu Federatie en Natuurmonumenten. Deze starten dan ook een procedure en het plan wordt uiteindelijk bij de Raad van State ongeldig verklaard. In 2003 bemoeit ook het activistische GroenFront! zich ermee. Zij bezetten zelfs bos waar het Loonsche Land zich nu bevindt. De bewoners van het 'Entenwoud' vertrekken een paar maanden later weer.

Het afkeuren van het bestemmingsplan bij de Raad van State noopt de Efteling tot een andere aanpak. Ze gaat met de natuurorganisaties om tafel om tot een gezamenlijk plan te komen waarin iedereen zich kan vinden. Dat slaagt, want in mei 2004 ondertekenen de Efteling, Natuurmonumenten en de BMF het Convenant Efteling Verblijfsaccommodatie en Natuurontwikkeling. Hierin worden twee bungalowparken toegestaan en een groot natuurontwikkelingsproject afgesproken.

Natuurontwikkeling op het Loonsche Land

In 2011 startte de Efteling dan ook met het natuurgebied Loonsche Land. Op een oppervlakte van zestig hectare wordt het oude landschap weer in ere hersteld. In de plannen is ook schetsmatig al wat kleinschalige verblijfsaccommodatie ingetekend. In december 2009 opent vervolgens het eerste afgesproken bungalowpark, Bosrijk.

Bosrijk is een luxe vakantiepark en vanaf de opening een groot succes. De Efteling krijgt uitstekende recensies voor dit park en de bezettingsgraad is dan ook hoog. In de zomer van 2015 werden er dan ook nog 400 bedden aan het bestaande park toegevoegd.

Het succes van Bosrijk is voor de Efteling reden om de mogelijkheid van het tweede vakantiepark ter hand te gaan nemen. Tussen Bosrijk en Villa Pardoes plant men dus vakantiepark Efteling Loonsche Land, met een hotel van 400 bedden en 600 bedden in vrijstaande huisjes. Omdat zowel het Efteling Hotel als Bosrijk in het bovenste prijssegment zitten, steekt men het park eenvoudiger in qua comfort en voorzieningen, en bijgevolg ook voor wat betreft tarieven. Hiermee kan men de doelgroep verbreden en mensen trekken die een verblijf eerder nog te prijzig vinden.

Het terrein in aanleg in zomer 2016

De komst van het vakantiepark werd op 28 oktober 2015 aangekondigd door de Efteling, en in maart 2016 startte de bouw. Oorspronkelijk stond de opening van het vakantiepark op 1 juli 2017 gepland, maar omdat de bouwactiviteiten voor op schema lagen, kon de opening naar voren werden geschoven. De eerste gasten waren welkom op 31 mei, de dag dat de Efteling 65 jaar werd.

Het Loonsche Land was niet het eindpunt van de plannen van de Efteling voor eigen verblijfsaccommodatie. Bij oplevering werd al gerept over een uitbreiding met nog eens 500 bedden voor de periode 2020-2025. Dit materialiseerde in 2022 met de aankondiging van het Efteling Grand Hotel dat in 2024 zal openen.

Latere aanpassingen

In de verschillende huisjes van het Loonsche Land waren bij opening van het vakantiepark de deuropeningen voorzien van een gordijn in plaats van een meer traditionele (maar ruimte innemende) deur. Op basis van opmerkingen van gasten werd na enkele jaren besloten om de doorgangen naar de 'woonkamers' van de huisjes toch te voorzien van deuren, om zo het geluid van later opblijvende familieleden te kunnen dempen. Bij de doorgangen tussen slaapkamers werden de gordijnen gehandhaafd.

Externe links