De Eftelingsestraat op de kaart

De Eftelingsestraat is de openbare weg die langs de zuidgrens van het park loopt. Aan deze straat zijn Villa Pardoes, het Loonsche Land en Bosrijk gelegen.

Ligging

Eftelingsestraat

De Eftelingsestraat begint midden in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen, op een kruispunt met de Waalwijksebaan. Vanaf daar lopend in westelijke richting steekt de straat via een viaduct de Midden-Brabantweg over en kruist daarna de Horst gelijkvloers. Hier loopt de weg langs de zuidrand van het park; aan de noordkant van Villa Pardoes. Vroeger liep de straat aan de zuidkant van de Villa langs. Hier resteert nu een bospad dat vanaf de Horst na een paar honderd meter weer samenkomt met de huidige loop van de straat.

Tolheffing op de Eftelingsestraat

De straat passeert het Loonsche Land. Na de hoek van het park waar zich Fata Morgana bevindt buigt rechts de Kinkenpolder af, terwijl de Eftelingsestraat rechtdoor loopt voor verkeer naar Bosrijk.

Na Bosrijk verandert de straat in een stukje onverharde weg, waarbij aan de noordzijde het overloopparkeerterrein Vak K gepasseerd wordt. Bij het kruispunt met de Bernsehoef wordt de weg weer verhard en loopt nog een paar honderd meter door de weilanden om uiteindelijk uit te komen op de Kegelaar.

Historie

Op de plek waar de straat vroeger liep is nu een bospad

De Eftelingsestraat is al vele eeuwen oud en genoemd naar het buurtschap Efteling dat zich ten zuiden van deze weg bevond sinds de veertiende eeuw, hetzelfde buurtschap waaraan ook het attractiepark haar naam ontleent.

Tot aan 1872 werd er tol geheven op de Eftelingsestraat, ter hoogte van de kruising met de provinciale weg. Door deze tolheffing bleven buurtbewoners jarenlang koppig gebruik maken van de oude zandweg tussen Loon op Zand en Kaatsheuvel, maar op den duur won de provinciale weg aan populariteit en werd deze verhard.[1]

  1. F. van Iersel: De historie van de provinciale weg van Udenhout naar Drunen: een tragedie uit de vorige eeuw in drie bedrijven, De Kleine Meierij, pagina 49 (1998)