Midden-Brabantweg
Oude aansluiting op Europalaan
Viaduct gezien vanaf het Hotel

De Midden-Brabantweg (N261/A261) is de provinciale weg die Waalwijk met Tilburg verbindt, en daarmee de hoofdaanvoerroute naar de Efteling. Bezoekers komen vanuit het noorden via de A59 op deze weg, en vanuit het zuiden via de wegen rondom Tilburg. In de volksmond wordt de weg ook wel "Eftelingweg" genoemd.

Historie

Deze noord-zuidverbinding is al eeuwenoud, zoals blijkt uit historische kaarten. De route is nog grotendeels hetzelfde gebleven. Toen men in 1958 grote uitbreidingen op het Nederlandse snelwegennet voorzag, werd deze weg als rijksweg 62 ingepland. Uiteindelijk is pas in 1967 het eerste deel daarvan geopend: het stukje vanaf Loon op Zand naar Tilburg, de tegenwoordige A261. Halverwege de jaren 80 werd eindelijk besloten het plan toch niet verder door te zetten en werd de hele weg overgedragen aan de provincie.

Aanleg N261

Eén stuk is echt verlegd ten opzichte van de historische route, toen de weg in 1990 haar huidige locatie kreeg. Vanaf ongeveer Piet Klerkx tot het kruispunt bij Loon op Zand is een stuk doorgestoken, waardoor de voormalige route over de Horst, rakelings langs de Efteling, goeddeels in onbruik raakte. Een aantal kruisingen is daarbij gerealiseerd als onderdoorgangen of viaducten, zoals de Eftelingsestraat. Er kwamen vijf kruispunten met stoplichten. Het Efteling Hotel ligt op het stukje grond dat sindsdien tussen de oude en nieuwe routes werd ingesloten.

Ombouw tot stroomweg

De weg gezien vanaf ecoduct "Westloonse Wissel"

Het vele verkeer, naar de Efteling maar ook richting andere trekkers zoals de meubelboulevard, nieuwe woonwijken en industrieterreinen, zijn aanleiding voor de provincie om de weg alsnog om te bouwen tot een regionale stroomweg, dus met ongelijkvloerse kruisingen. In februari 2013 start het project met het verwijderen van de eerste bomen en medio 2015 was het afgerond. Vanaf dat moment mag er overal 100 gereden worden en dankzij de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen en een complexe aansluiting op de A59 zijn er nergens meer stoplichten. Ook bij de afslag naar de Efteling is een viaduct gebouwd over de verdiepte rijweg, waardoor zowel naar als van de Efteling hier geen stoplichten meer zijn.

In september 2015 liet de Efteling, samen met de gemeente en provincie, onderzoek doen naar een mogelijk eigen afrit van de N261. Deze zou exclusief voor bezoekers aan het park moeten zijn en dus niet gedeeld worden met overig verkeer.