De Horst

De Horst is de straat die langs oostgrens van de Efteling loopt. Tot 1990, toen de Midden-Brabantweg werd aangelegd, was dit een belangrijke doorgaande weg van Waalwijk naar Tilburg. Ten zuidoosten van de kruising met de Europalaan bevindt zich het Efteling Hotel. Ertegenover is de ingang van het Dienstencentrum.

De doorgaande route van Waalwijk naar Tilburg waarvan de Horst deel uitmaakte is al eeuwenoud. Het tracé komt ongeveer overeen met dat van de huidige Midden-Brabantweg, behalve het stuk tussen Sprang en Loon op Zand. Vanaf de tegenwoordige Piet Klerkx liep de route over de Tilburgseweg en de Horst om uiteindelijk net voorbij het Kraanven weer het huidige tracé op te pikken.

Tegenwoordig is de Horst uitgesproken rustig en wordt hij alleen gebruikt door bestemmingsverkeer, maar tot 1990 was de Horst dus dé toevoerweg naar het park en lag de Efteling, en met name ingangen Noord en Oost direct aan de hoofdweg.

De Horst loopt vlak langs de oostzijde van het park

Van de vroegere status als provinciale weg zijn nu wel nog wat herkenningspunten over. Het deel langs de Efteling bestaat nog steeds uit brede betonplaten die tegenwoordig behoorlijk uit proportie lijken. Ook Café de Efteling, dat nu een beetje verloren aan de uitgestorven weg ligt, lag vroeger juist bijzonder strategisch en was dan ook een populaire pleisterplaats, evenals de voormalige Steenbakker. Ook in Kaatsheuvel en Sprang vindt men nog horecagelegenheden aan de Horst en Tilburgseweg.

Tussen 1881 en 1937 liep langs de Horst een trambaan die de industrie van Tilburg met de haven van Waalwijk verbond. In 2009 werd door GroenLinks in Den Bosch een nieuwe trambaan vanaf die stad via Waalwijk en De Efteling naar Tilburg voorgesteld, onder andere bedoeld voor parkbezoekers. Het plan is (nog) niet tot uitvoering gekomen, wellicht vanwege de hoge kosten van zo'n 20 miljoen euro per kilometer.