Plattegrond van het dienstencentrum

Het Dienstencentrum is het gebied achter het Anton Pieckplein, Carnaval Festival en Vogel Rok, in de noordoosthoek van het park grenzende aan de Horst en de Europalaan. Het gebied omvat diverse kantoren, werkplaatsen en een parkeerterrein, en was lange tijd het kloppend hart van waaruit alle onderdelen van het bedrijf opereerden. Tegenwoordig is een groot deel van de functie verschoven naar het kantoorcomplex van Raveleijn.

Op een bordje bij de slagboom wordt het Dienstencentrum aangeduid als Wonder Werf.

Gebouwen

Op het Dienstencentrum zijn of waren de volgende gebouwen aanwezig. De letters corresponderen met de luchtfoto.

Letter Gebouw Sinds Bijzonderheden
A Meldkamer 1998 Bedrijfsbeveiliging met meldkamer en cel.
B Gildehuis 1998 Werkplaats van Decoratie & Vormgeving en Technische Dienst.
C Loods 1991 Centraal Magazijn, opslag, kantoren Groen- en Milieudienst. Goed te zien vanaf Anton Pieckplein. Uitgebreid in 2000.
D Algemeen gebouw 1990 Onder andere kledingatelier en -magazijn.
E Stuurhuys 1990 Kantooruimte, onder andere Trrrinkel. Voorheen directie en Ontwerp & Ontwikkeling. Te zien vanaf Dubbele Laan. Verving het oudere "Secretariaat" op deze plek.
F Vogelenzang < 1997 Inmiddels gesloopt. Bestond uit portocabins. Was o.a. kledingmagazijn.
G Garage 1990 Onder andere voertuiggarage, waaronder voorheen brandweer en ambulance.


Geschiedenis

Dienstencentrum-locatie van het Wereld van de Efteling-plan anno 1991

In 1956 bouwt men het eerste 'administratiegebouw' als aparte locatie buiten het park. In 1960 bouwt men de eerste volwaardige werkplaats, dan nog enkel ten dienste van de bouwkundige dienst en de plantsoenendienst.[1]

De explosieve groei van de Efteling in de jaren tachtig vraagt om steeds meer kantoorruimte. Naast het bestaande enkele kantoor (later 'Stuurhuys') worden er verschillende noodgebouwen geplaatst aan de rand van de Dubbele Laan bij Ingang Noord. In 1990, onder leiding van Paul Beck, wordt het Stuurhuys uitgebreid met een extra gebouw en komen de noodgebouwen te vervallen. [2]

Eind jaren tachtig en begin jaren negentig wordt druk gewerkt aan het 'De Wereld van de Efteling'-project. In dit plan heeft ook het nieuwe dienstencentrum een plek gekregen: verspreid over verschillende gebouwen zouden de afdelingen zich huisvesten in de strook tussen de oostzijde van het park en de Midden-Brabantweg, achter het huidige hotel. Dat kwam er uiteindelijk niet van.

Tot 1998 was het Dienstencentrum nog half zo klein als tegenwoordig, vanwege het bestaan van Ingang Noord en de vele parkeerplaatsen bij deze ingang. Enkel de gebouwen met daarin verschillende kantoorafdelingen, intern ook wel 'secretariaat' genoemd, stonden al vanaf de jaren zeventig op het terrein.[3] In 1998, tegelijk met de bouw van Vogel Rok, werden Ingang Noord en de parkeerplaatsen gesloopt voor de bouw van een grote werkplaats, verschillende losse kantoorunits en een nieuw parkeerterrein; in samenwerking met Dutch International Architects. Samen met de bouw van het personeelsrestaurant kostte de grootschalige uitbreiding zo'n € 10 miljoen.[4]

Werkplaatsen op het Dienstencentrum, 1998

In de hoogtijdagen tussen 1998 en 2010 waren hier nagenoeg alle onderdelen van het bedrijf gevestigd. De kantoorgebouwen (het Stuurhuys) zijn vormgegeven in een woonhuisachtige stijl: opgetrokken uit bakstenen muren, één verdieping en puntdak hoog. Ook vindt men er het uit portocabins opgebouwde Vogelenzang, de eerder genoemde werkplaats het Gildehuys, de brandweerkazerne, een parkeerterrein en bij de inrit het gebouw van de bedrijfsbeveiliging. In het pand van Vogel Rok werden o.a. fietsenstallingen, een schildersatelier en een rekwisietenmagazijn gehuisvest. In de loop der jaren werden her en der nog veel portocabins bijgeplaatst.

De daken van de gebouwen zijn te zien vanaf het Anton Pieckplein (links naast de gevelrij) en vanaf de Dubbele Laan. Op de parkplattegrond is het bestaan echter geheel weggemoffeld en leek het tot 2013 alsof het Anton Pieckplein en Carnaval Festival rug-tegen-rug liggen. Opvallend is dat één detail wel zichtbaar was: de ingang van de personeelsfietsenstalling is om onduidelijke redenen ingetekend op de juiste plaats in het gebouw van Vogel Rok. De parkplattegrond op schaal, geïntroduceerd in 2014, toont slechts bosschages.

Verhuizing naar Raveleijn

In 2008 werden de eerste plannen bekend gemaakt voor de bouw van Raveleijn, dat naast theater ook de nieuwe centrale kantoorfaciliteit van de Efteling zou worden. Directeur Bart de Boer zegt daarover: "We hebben nieuwe kantoren nodig. Er zitten mensen al tientallen jaren in noodgebouwen; als het waait waaien je papieren weg. Maar je investeert eigenlijk niet in noodgebouwen, maar je investeert in attracties; maar deze combinatie is een kans voor ons." Eind december 2010 werd begonnen met de verhuizing richting Raveleijn.

Tegenwoordig zijn de kleding- en rekwisietenmagazijnen, de brandweer en beveiliging en het Gildehuys nog op het terrein te vinden, alsook een blokhut van Maxifoto. Het is nog niet bekend wat de bestemming van de vrijgekomen ruimte zal worden.


Verwijzingen
  1. "1951 - De Efteling 10 jaar - 1961", document persinformatie door Bob Venmans, uitgave 1961
  2. "Kantoor en Magazijn", Efteldingen, November 1990
  3. Technische plattegrond van het park, 1980 - 1981
  4. 'Sober, maar functioneel en toekomstgericht', Efteldingen, december 1996