Wegwijzer vroeger op de Europalaan

De Europalaan is de straat in Kaatsheuvel waar de Efteling aan is gelegen. Het adres van de Efteling is Europalaan 1.

Inrichting

De Europalaan in oostelijke richting

Komende vanaf de Midden-Brabantweg passeert men eerst aan linkerzijde het Efteling Hotel en komt men bij een kruispunt met stoplichten. Hier kan men linksaf slaan naar de Horst, om zo bij het hotel, Dienstencentrum of de vakantieparken uit te komen. De weg rechtdoor vervolgend ziet men rechts een gebogen bakstenen geluidswal, links een Eftelingse geluidswal in de vorm van een muur in Laafthema.

Achter de Laafmuur is het Gildehuys te zien, aan deze zijde ook thematisch afgewerkt. In de Laafmuur zitten twee bruinhouten poorten. Nadat de Laafmuur ophoudt is er een stukje hek, en ziet men aan de rechterhand een glazen constructie die ooit bedoeld was als kijkplek voor dorpsbewoners. Op deze plaats was Ingang Parklaan gesitueerd. Aan de linkerkant doemt nu Raveleijn op.

Drie stroken buigen linksaf het parkeerterrein op, drie betonnen palen accentueren deze afslag. Op dit punt stond jarenlang een door Anton Pieck ontworpen richtingwijzer met een volgepakte koets en de tekst "De Efteling". Alleen de meest rechter strook gaat nu nog rechtdoor, voor bussen, halen & brengen, lokaal verkeer en, zoals een bord ook aangeeft, het Efteling Golfpark.

Geschiedenis

Ontwerp

De straat, zoals tegenwoordig te vinden op de kaart, is aangelegd in 1988. Tot die tijd werd de noordgrens van het park geflankeerd door de Europaweg, enkele tientallen meters noordelijker gelegen. Deze liep van de Horst naar de Heikant. Halverwege kruiste de Europaweg de Parklaan, alwaar dan ook de Ingang Parklaan van de Efteling zich bevond.

Met de toename van het verkeer naar de Efteling was een verbreding van de weg noodzakelijk. Aan de noordzijde van de bestaande Europaweg staan echter veel huizen, dus werd de nieuwe weg iets ten zuiden van de bestaande gepland, op het terrein van de Efteling. O.a. het Kinderspoor en een deel van de Speeltuin (waar destijds het Lavenlaar werd gebouwd) moesten hier enkele meters voor opgeven. De restanten van Ingang Parklaan, overigens toen al decennia gesloten, moesten ook verdwijnen.

In het ontwerp werd gekozen voor een duidelijk zicht op het park vanaf de laan met ook een opvallend Eftelings herkenningspunt. Er was een grote geluidswal voorzien aan de dorpszijde, met daarin een opening zodat ook Kaatsheuvelnaars zo nog naar het park konden kijken. De geluidswal buigt schuin mee richting de ingang van het park. Voor voetgangers vanaf Kaatsheuvel was een loopbrug bedacht.

Ontwerptekening Europalaan

Aanleg

Europalaan twee jaar na aanleg, 1990

De laan is in grote lijnen zo aangelegd als op de tekening, al blijft de geluidswal aanvankelijk afwezig. Van het zicht op het park is echter niet veel terecht gekomen, omdat niet lang na aanleg het Volk van Laaf arriveerde in de Efteling die een lange Laafmuur langs de weg bouwden. De loopbrug is nooit gekomen.

Het grootste deel van het tracé van de oude Europaweg is gebleven en is nu een onbetekenende parallelweg, in 1996 hernoemd naar Pastoor Rietraweg. Het is nog goed te merken hoe de Europalaan om de oude weg heenbuigt en daarbij een stuk park meeneemt. Rijdende naar het park maakt men na de Horst eerst een lichte buiging naar links, en na de hoofdingang buigt de weg weer een stukje naar rechts om aan te sluiten op het oorspronkelijke tracé.

Opening op 7 april 1988

Op 7 april 1988 werd, na een toespraak van burgemeester Hans van Dun de nieuwe weg geopend door Commissaris van de Koningin Frank Houben doormiddel van het hijsen van de Brabantse vlag. De Commissaris en zijn gezelschap wandelden vervolgens over de weg, begeleid door de Eurovisiemars uitgevoerd door Harmonie Kaatsheuvel en het hijsen van Europese vlaggen door Scouting Martin Luther King. Met een gereedstaande huifkar reed men de Eftelingpoorten binnen om aldaar van een lunch te genieten. De avond ervoor was drumband Beatrix al langs de aanliggende straten gegaan om de bewoners een attentie uit te reiken. Op 7 april was overigens alleen project "Europalaan 1" gerealiseerd. De fase "Europalaan 2" werd gelijk die middag afgetrapt en betreft het gedeelte voorbij de Efteling dat vooral Kaatsheuvel bedient.[1]

Veranderingen

Het postadres van de Efteling: Europalaan 1

Geluidswal

De Efteling-wegwijzer in 1995

Om het geluid voorbij razende auto's richting de Efteling te verminderen werden er in 1993 plannen gemaakt om de geluidswal tussen de Pastoor Rietraweg en de Europalaan alsnog te bouwen. In het voorjaar van 1994 werd begonnen met de bouw, waarvan de kosten ergens in de twee miljoen gulden liggen. De Efteling, de gemeente en de provincie betalen daaraan ieder eenderde deel. Tegelijk met de bouw van de wal kreeg de Europalaan een nieuwe asfaltlaag en werden in het najaar 260 bomen aan weerszijden van de straat geplant.[2]

Oversteekplaats en dubbel fietspad

Europalaan in 2013

In 1997 wordt het een en ander veranderd vanwege de verplaatsing van de fietsenstalling van de Efteling. Er werd een oversteekplaats gemaakt voor fietsers, aansluitend op de Kinkenpolder richting het centrum van Kaatsheuvel en het fietspad bij de Europalaan werd uitgebreid met één baan zodat het geschikt is voor fietsers in twee richtingen. Het zorgt er tevens voor dat fietsers nog maar weinig over hoeven te steken. De reconstructie van het gebied was in april gereed en kostte de Efteling zo'n ƒ 355.000,-.[3]

Aansluiting op Midden-Brabantweg

Tussen februari 2013 en de zomer van 2015 werd de Midden-Brabantweg omgebouwd. Hierbij werd het kruispunt met stoplichten aan het begin van de Europalaan vervangen door een viaduct.

Wisselstroken

Matrixborden

Om de toegenomen verkeersstroom van en naar de Efteling aan te kunnen, werd de weg in najaar 2018 alweer verbouwd. Er werden wisselstroken gemaakt met matrixborden boven de weg. Zo kan 's ochtends een brede weg richting park opengesteld worden, en 's avonds juist richting de Midden-Brabantweg. Verkeer vanuit de richting Dongen kreeg een eigen afslag richting het parkeerterrein.

Verwijzingen
  1. Weekbeeld gemeente Loon op Zand: Opening van Europalaan 1 startsein van Europalaan 2 (april 1988)
  2. Brabants Dagblad: Bouw geluidswal bij de Efteling vordert (25 mei 1994)
  3. Brabants Dagblad: Betere toegang bij de Efteling voor fietsers (24 januari 1997)