De ingang in de jaren vijftig

De eerste toegangspoort tot de Efteling was Ingang Parklaan. De ingang werd gebouwd door de gezamenlijke Kaatsheuvelse aannemers en heeft jarenlang dienst gedaan als de hoofdentree tot de Efteling. De poort werd gebouwd in 1949 als onderdeel van de expositie De Schoen '49 en was het enige onderdeel hiervan dat na de tentoonstelling bleef staan.

Beschrijving

De symmetrische poort bestond uit twee uit bakstenen opgetrokken pilaren van minstens drie meter hoog, met opvallende ranke lantaarns bovenop. Tussen de pilaren bevond zich een zwart hekwerk die de feitelijke toegangspoort vormde. In de gebouwen aan weerszijde van deze zuilen waren twee kleinere poorten te vinden met de loketten van de kassa's. Aan weerszijde van deze gebouwen stonden drie kleinere pilaren met hekwerk er tussen, waar later vlaggenmasten op werden geplaatst.

Enkele jaren later worden de bakstenen wit geschilderd (mogelijk naar voorbeeld van het Café-Restaurant) en verschijnt er een boog tussen de pilaren boven het hek met in witte letters, bestaande uit een modernistisch font, "De Efteling".

Gedenkstenen

In de zuilen waren twee gedenkstenen geplaatst. Op de rechter zuil stond het wapen van Loon op Zand, met daaronder:

ME POSUIT
Mr.R.J.TH. VAN DER HEIJDEN
PRAEFECTUS LOCI
MCMXLIX

Deze Latijnse tekst betekent: "Ik ben geplaatst door Mr. R.J.Th. van der Heijden, burgemeester van deze plaats, in 1949."

De linkerzuil bevatte een Nederlandse tekst met de betrokken (bestuurs)leden van de R.K. Bond van Bouwvakpatroons (organisatie van bouwbedrijven). Hierin wordt E. Rietra als eerste genoemd en aangeduid als de geestelijk adviseur.

OPGERICHT DOOR DE R.K.BOND
VAN BOUWVAKPATROONS
BESTUUR
E.RIETRA G. ADV.
G. VAN DEN HOVEN VOORZ.
W. DEN TEULING VICE VOORZ.
J.CORNELISSEN SECR.
M.BREKELMANS PENNINGM.
LEDEN
L. VAN GEEL
H. VAN HEESCH
A. VAN NEST
A. KLEIJNGELD
C. KOLSTEREN
L. VAN LUXEMBURG
FR. MUTSAERTS
S. PEPPING

Sluiting en afbraak

Ingang Parklaan in 1964

In de jaren 60 raakt Ingang Parklaan uit gebruik. Door gebrek aan ruimte aan deze zijde van het park voor parkeergelegenheid wordt vanaf seizoen 1967 Ingang Noord de nieuwe hoofdingang van de Efteling (waar vandaag de dag het Vogel Rokplein is te vinden). De eerste toegangspoort van de Efteling wordt dichtgemetseld inclusief de loketraampjes. De lantaarns en de boog met de letters verdwijnen. Toch duurt het nog vele jaren voordat de poort echt verdwijnt. Pas in 1986 wordt Ingang Parklaan gesloopt als gevolg van de verbreding van de Europalaan.

Bij de afbraak werd door Cees Bouwens achter de gedenkstenen een tijdscapsule gevonden in de vorm van een koperen buis, die wat munten, foto's en een oorkonde bevatte. De gedenkstenen zijn ingemetseld in het Stuurhuys. Men zegt dat de koperen koker met inhoud aldaar ook weer is ingemetseld.[1]

De plek waar Ingang Parklaan heeft gestaan valt sinds de verbreding van de Europalaan buiten de parkgrenzen. Er is nu een inham in de geluidswal met een zitbankje.

Verwijzingen
  1. 'Cees Bouwens vertelt', JIJ voorjaar 2012