De ingang in de jaren vijftig

De eerste toegangspoort tot de Efteling was Ingang Parklaan. De ingang werd gebouwd door de gezamenlijke Kaatsheuvelse aannemers en heeft jarenlang dienst gedaan als de hoofdentree tot de Efteling. De poort werd gebouwd in 1949 als onderdeel van de expositie De Schoen '49; het was destijds een geschenk van de Afdeling Kaatsheuvel van de R.K. Bond van Bouwpatroons.[1] Het was het enige onderdeel van De Schoen dat na de tentoonstelling bleef staan.

Beschrijving

De poort in aanbouw in 1949
Ontwerp van Anton Pieck voor lantaarns en perken nabij de entree, met allerlei aanwijzingen over de beplanting

De symmetrische poort bestond uit twee uit bakstenen opgetrokken pilaren van minstens drie meter hoog, met opvallende ranke lantaarns bovenop. Tussen de pilaren bevond zich een zwart hekwerk die de feitelijke toegangspoort vormde. In de gebouwen aan weerszijde van deze zuilen waren twee kleinere poorten te vinden met de loketten van de kassa's. Aan weerszijde van deze gebouwen stonden drie kleinere pilaren met hekwerk er tussen, waar later vlaggenmasten op werden geplaatst. Op een boog tussen de pilaren boven het hek staat in witte letters, in een modernistisch font, "De Efteling".

In de tweede helft van de jaren vijftig werden de bakstenen wit geschilderd (mogelijk naar voorbeeld van en aansluitend bij het Café-Restaurant).

Gedenkstenen

In 1955, met de gedenkstenen duidelijk zichtbaar

In de zuilen waren twee gedenkstenen geplaatst. Op de rechter zuil stond het wapen van Loon op Zand, met daaronder:

ME POSUIT
Mr.R.J.TH. VAN DER HEIJDEN
PRAEFECTUS LOCI
MCMXLIX

Deze Latijnse tekst betekent: "Ik ben geplaatst door Mr. R.J.Th. van der Heijden, burgemeester van deze plaats, in 1949."

De linkerzuil bevatte een Nederlandse tekst met de betrokken (bestuurs)leden van de R.K. Bond van Bouwvakpatroons (organisatie van bouwbedrijven). Hierin wordt E. Rietra als eerste genoemd en aangeduid als de geestelijk adviseur.

OPGERICHT DOOR DE R.K.BOND
VAN BOUWVAKPATROONS
BESTUUR
E.RIETRA G. ADV.
G. VAN DEN HOVEN VOORZ.
W. DEN TEULING VICE VOORZ.
J.CORNELISSEN SECR.
M.BREKELMANS PENNINGM.
LEDEN
L. VAN GEEL
H. VAN HEESCH
A. VAN NEST
A. KLEIJNGELD
C. KOLSTEREN
L. VAN LUXEMBURG
FR. MUTSAERTS
S. PEPPING

Sluiting en afbraak

Ingang Parklaan in 1964

In de jaren 60 raakt Ingang Parklaan uit gebruik. Door gebrek aan ruimte aan deze zijde van het park voor parkeergelegenheid wordt vanaf seizoen 1967 Ingang Noord de nieuwe hoofdingang van de Efteling (waar vandaag de dag het Carnaval Festivalplein is). De eerste toegangspoort van de Efteling wordt dichtgemetseld inclusief de loketraampjes. De lantaarns en de boog met de letters verdwijnen. Toch duurt het nog vele jaren voordat de poort echt verdwijnt. Pas in 1986 wordt Ingang Parklaan gesloopt als gevolg van de verbreding van de Europalaan.

Achter deze maquette in het Stuurhuys is een stukje van de linker gedenksteen te zien

Bij de afbraak werd door Cees Bouwens achter de gedenkstenen een tijdscapsule gevonden in de vorm van een koperen buis, die wat munten, foto's en een oorkonde bevatte. De gedenkstenen zijn ingemetseld in het Stuurhuys. Men zegt dat de koperen koker met inhoud aldaar ook weer is ingemetseld.[2] De twee grote lantaarns werden hergebruikt bij de bouw van horecapunt De Kombuys in 2005.

De plek waar Ingang Parklaan heeft gestaan valt sinds de verbreding van de Europalaan buiten de parkgrenzen. In de geluidswal aldaar is nu een inham met een zitbankje.

  1. 'Tentoonstellingsnummer "De Schoen"', Echo van het Zuiden, 21 juli 1949
  2. 'Cees Bouwens vertelt', JIJ voorjaar 2012