Ingang West

Ingang West is een voormalige ingang van de Efteling die in gebruik was vanaf 1973 en van 1979 tot 1995 gold als hoofdingang. Het was het entreegebouw dat in gebruik was voor de komst van het huidige Huis van de Vijf Zintuigen. Het poortgebouw was te vinden in de buurt van de Sint Nicolaasplaets, tussen Villa Volta en Droomvlucht, op de plaats waar nu Raveleijn staat.

Ingang West had naast tien kassa's en kaartcontrolepoorten ook een souvenirwinkel, een wandelwagen- en rolstoelstalling en een informatiebalie. Het ingangsgebouw had meerdere doorgangen naar het park.

Vanaf Ingang West leidde een lange, lommerrijke laan, grenzend aan de Sint Nicolaasplaets de bezoekers de Efteling in tot aan de Speeltuin en 't Gemack. Deze laan is qua functie vergelijkbaar met de Pardoes Promenade. Op deze laan was ook het snoepwinkeltje Pepijn te vinden en lag een bloembed tegen een kleine heuvel waarin met kapitalen "De Efteling" was geschreven.

Geschiedenis

De ingang in 1986

Al sinds de jaren 50 was hier een kleine toegangspoort te vinden. De entree deed toen dienst als toegang voor bezoekers met een tweewieler en als extra toegangspoort tijdens het hoogseizoen en was te vinden tussen de fietsenstallingen en de hoofdingang, Ingang Parklaan.

Pas in 1973 krijgt Ingang West vorm. Nadat Ingang Parklaan buiten gebruik komt en Ingang Noord de hoofdentree van het park is, wordt hier een nieuw typisch Piecks gebouwtje opgetrokken met de vale kleuren en een gevelbord met krullende letters. Er komen een aantal overdekte kassa's met een oud pannendak en bovenop een klein torentje.

In de winter van 1979/1980 wordt de hoeveelheid kassa's uitgebreid: er komt feitelijk een identiek gebouw bij, gespiegeld ten opzichte van het bestaande, met daartussen een ronde toren. In deze toren krijgt souvenirwinkel 't Poortje een plek. Daarnaast wordt rondom het bestaande gebouw voorzien in meer hekwerk om de bezoekersstromen te sturen. Er worden ook extra faciliteiten geopend in het complex, zoals een kennel, een garderobe en een wandelwagen- en rolstoelverhuur.

Aan het begin van de jaren 90 ontstaat de wens voor een nieuw entreegebouw, aangezien de kleine toegangspoorten van Ingang West de miljoenen bezoekers nog maar moeilijk kunnen verwerken. Dit blijkt zeker wanneer in 1993 Droomvlucht praktisch naast de entree opent. In september 1995 valt dan ook het doek voor Ingang West met de komst van het Huis van de Vijf Zintuigen. De oude toegangspoort wordt dan nog een jaar als personeelsingang gebruikt, maar wordt daarna aan z'n lot overgelaten. Alhoewel de gebouwtjes nog als opslagruimte worden gebruikt, raken ze langzaam maar zeker in verval.

Gastenservice, 1994

Het linker deel van Ingang West werd in 2003 afgebroken toen er een nieuwe locatie gezocht moest worden voor de groendienst van het Sprookjesbos, vanwege de bouw van het Meisje met de Zwavelstokjes. Het overgebleven deel is echter nog lang bewaard gebleven en heeft dienst gedaan als personeelsingang. In 2009 werden de laatste onderdelen van Ingang West verwijderd voor de bouw van Raveleijn.

Bewaarde restanten

Met de komst van Villa Volta in 1996 blijft echter een stukje ingang bewaard: twee metalen poortonderdelen (met daarin de oude Efteling E verwerkt) krijgen een plaatsje in de eerste voorshow van de Villa. Het bloemenperk met de Eftelingletters dat zich aan de dubbele laan van Ingang West bevond moest wel wijken door de komst van Villa Volta, maar vindt in 1997 een plekje aan de Europalaan, tussen de in- en uitritten van de parkeerplaats. De twee decoraties met een gouden krulletter E in een rood ovaal die zich boven de ingangspoort bevonden staan tegenwoordig op de twee kassagebouwtjes naast het Huis van de Vijf Zintuigen.