Eftelings detail op het golfpark

Het Efteling Golfpark was van 1995 tot en met 2020 de naam van een 18 holes golfbaan ten zuiden en zuidwesten van het Efteling Park. Deze golfbaan wordt nu niet langer door de Efteling geëxploiteerd en staat heden ten dage bekend als Golfpark De Loonsche Duynen.

Het golfpark

Het centrale punt van het 95 hectare grote golfpark is het Clubhuis. Dit is gelegen aan de Veldstraat 6, ressorterend onder de kern De Moer.

De baan

Baanlayout

De baan van het golfpark is een winterharde, zogeheten inland-links course. Het is een open baan die heel het jaar door te bespelen is: iedereen met een golfvaardigheidsbewijs heeft toegang. Het golfpark verwierf kort na de opening de A-status van de Nederlandse Golffederatie. De Britse golfbaanarchitect Donald Steel kreeg als opdracht om een baan te ontwerpen die zowel voor professionals als amateurs interessant zou zijn.

Folder Efteling Golfpark

De 18 holes met een totale lengte van 6.256 meter zijn in twee lussen opgesplitst met duinbaan-holes en parkbaan-holes. Geen enkele fairway in de baan ligt naast een andere en elke hole is ruim van opzet. Er wordt een ruimte per hole gereserveerd: bij reguliere golfbanen zou dat 2,5 ha per hole zijn, hier gaat het om 5 ha per hole. Daarmee zou de golfbaan ook geschikt zijn om voorzieningen te treffen voor grote aantallen toeschouwers voor internationale toernooien. De tweede bijzonderheid die de baan uniek moet maken is de ontwikkeling van het natuurbeheer rond de golfbaan met advies van de Nederlandse Vlinderstichting.

Informatiebord bij een hole

De Moerse Loop doorkruist een aantal holes, dit beekje is bij de aanleg gereconstrueerd. Een deel van het terrein doet ook dienst als natuurlijk afvalwaterfilter ten bate van de waterhuishouding van zowel het golf- als het attractiepark, onder de naam Klaterwater.

Het clubhuis, richtingaanwijzers met Klein Duimpje, de uitbundige natuur en een hier en de daar boven de bomen zichtbare minaret en Pagode gaven de golfbaan altijd al een subtiele, maar Eftelingse nuance. In 2006 is de baan nog 'sprookjesachtiger' gemaakt, om zo de afstand tot de rest van de Efteling verder te verkleinen. Zo zijn bij hole 16 twee bunkers in de vorm van een reuzenvoetafdruk aangelegd en zijn muzikale paddenstoelen geplaatst.

Oorspronkelijk had het thema wat groter uit moeten pakken. Zo vertelt Reinoud van Assendelft de Coningh in een interview in 1992: "In een zandkuil op de golfbaan zal toch weer een voetafdruk te zien zijn van een enorme reus, die je even later ook weer ergens zal zien zitten".[1]

Faciliteiten

Golfballen voor de jeugd, met sprookjesfiguren

Het centrale punt van het golfpark is het karakteristieke Clubhuis, dat met zijn geglooid rieten dak een onmiskenbaar Eftelingse uitstraling heeft. Hierin bevinden zich kleedruimten, een golfshop en drie vergaderzalen: De Duykse Hoef, Kraanven en Huis ter Heide. Centraal onderdeel is het restaurant “De Brasserie” (voorheen Fore!Seasons), inclusief terras, met uitzicht over de fairways.

Tegenover het Clubhuis, aan de andere zijde van de Veldstraat, bevinden zich een driverange en par 3 oefenholes, oefengreens en -bunkers. Hier is sinds 2010 ook een dependance van Hans Lemmens Golf gevestigd, een zogeheten fitting centre.

Op de baan worden regelmatig lokale en nationale toernooien georganiseerd. Ook zijn arrangementen beschikbaar onder leiding van een professioneel golfer.

Voor het onderhouden van de baan is een eigen groendienst aanwezig die met een klein legertje tuinmannen dagelijks de baan in conditie houdt. Hun thuisbasis is het in mei 2001 geopende Golfgroenrijk, ook wel bekend als de greenkeepersloods; daarvóór gebruikten de tuinmannen een oude boerenstal als uitvalsbasis van hun maaiers.

Geschiedenis

Oud logo Efteling Golfpark
Minder oud logo Efteling Golfpark
Huidig logo Efteling Golfpark

Kijk voor meer informatie over de geschiedenis van het Efteling Golfpark in het overkoepelende uitbreidingsplan De Wereld van de Efteling

Stichting Natuurpark de Efteling heeft al in 1955 grote hoeveelheden grond ten zuiden en zuidwesten van het park verworven, om zo toekomstige uitbreidingsmogelijkheden te verzekeren. Grote delen hiervan zijn nooit in gebruik geweest. Tussen 1960 en 1985 is een klein deel ingenomen door bungalowpark Het Kraanven, en onder de noemer De Wereld van de Efteling zijn er veel plannen gemaakt voor verblijfsaccommodatie in dit gebied, aanvankelijk Droomrijk, uiteindelijk resulterend in het slechts 17 ha grote Bosrijk.

Bij het bestuur leeft al sinds de jaren 80 het idee om de talloze hectares in te zetten voor een golfpark. Het eerste ontwerp voor een baan stamt uit 1986. De baan moet een 'championship course' worden die geschikt is voor internationale toernooien. Pas begin jaren 90 worden de plannen concreter en denkt men over een 9, 18 of zelfs 27 holes baan. Uiteindelijk publiceert men in 1991 een plan voor een 18 holes traject op een terrein van negentig hectare, dat eventueel nog uitbreidbaar zou zijn naar 27 holes. Onder leiding van Antoine van Daele, zelf verwoed golfer, werd het nu wel uitgevoerd.

Officiële opening in 1995

Ook bij deze ontwikkeling komt er wat protest van de milieubeweging kijken, maar deze kan al snel gerust gesteld worden door veel aandacht voor natuur, onder andere door samenwerking met de Vlinderstichting. De baan profileert zich als verbindingsschakel tussen de natuurgebieden Loonse en Drunense Duinen en Huis ter Heide. In 1999 concludeert het ministerie van Landbouw echter dat de natuurcompensatie onvoldoende is geweest.

In 1994 wordt de driving range alvast geopend. Een landelijke bouwstaking zorgt voor wat vertraging, waardoor de officiële opening van de golfbaan zelf uiteindelijk plaatsheeft in september 1995.

Afgestoten

Nieuwe naam en logo

In mei 2019 werd bekend dat de Efteling de overeenkomst met Golfclub Efteling, die vijftien jaar later afloopt, niet zal verlengen. Het golfpark wordt uiterlijk in 2034 gesloten. Als redenen geeft de Efteling aan dat de focus van haar activiteiten ligt op het attractiepark, dat er weinig groei zit in de golfsport en het golfpark al enige tijd niet meer rendeert.[2] Er zijn nog geen concrete nieuwe plannen met het terrein, dat de Efteling wel in bezit houdt.

Voor de tussenliggende periode heeft de Efteling per 24 december 2020 de exploitatie overgedragen aan de Hollandsche Golfbaan Exploitatiemaatschappij (HGE), die dat niet meer onder de vlag van de Efteling doet maar met de nieuwe naam “Golfpark De Loonsche Duynen”. Het bedrijf bestiert ook golfbanen in Almkerk en Bussloo. Van het personeel werden alleen de greenkeepers overgenomen. De bijbehorende golfclub heet nu Golfclub De Loonsche Duynen. De HGE begon haar exploitatie met een renovatie van het interieur van het clubhuis en het restaurant daarin, dat vanaf nu “De Brasserie” heet.

Galerij

  1. Limburgsch Dagblad: De Efteling - handel in illusies (18 juli 1992)
  2. Looopings: Efteling Golfpark gaat verdwijnen. (28 mei 2019)