Bomen in de duinen

Het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is een natuurgebied dat direct aan de oostkant van de Efteling gelegen is. Het is ruim 3500 hectare groot en is sinds 2002 een Nationaal Park. Het park is enerzijds grotendeels een afwisseling van droge zandverstuivingen en naaldbos, maar ook de uitgestrekte beekdalzone van de Zandleij hoort erbij. Hier ligt met name het natuurgebied De Brand bij Udenhout, met zijn afwisseling van hakhoutbossen, natte weilanden en moerasruigtes.

De naam verwijst naar de zandverstuivingen die er te vinden zijn, en de twee plaatsen waartussen het gebied gelegen is: Drunen en Loon op Zand.

Vanuit de Pagode is het gebied goed zichtbaar als je naar het oosten kijkt (achter de Siervijver en de N261). Regelmatig worden beginnende bosbranden gespot vanuit de Pagode,[1] waar het aanwezige personeelslid meteen melding van kan maken.

De duinen gezien vanuit de Pagode

Voor de Efteling is het natuurlijk prachtig dat het zo dicht bij een nationaal park ligt (de nabijheid van de Loonse en Drunense Duinen wordt gebruikt in de promotie van bijvoorbeeld Bosrijk), maar het heeft ook voor problemen gezorgd. De Duinen maken samen met het landgoed Huis ter Heide ten zuiden van het Efteling-terrein, onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur. Een plan als Droomrijk dat in het terrein tussen deze twee natuurgebieden moest verrijzen, is gesneuveld op verzet van natuurorganisaties. Inmiddels heeft de Efteling een andere strategie gekozen en de natuur juist omarmd. Door zelf ook in natuur te investeren, te weten het eigen natuurontwikkelingsproject Loonsche Land en het teruggeven van het Kraanven-terrein, werkt de Efteling actief mee aan het construeren van een ononderbroken ecologische hoofdstructuur en krijgt men meer ruimte om in de marge daarvan toch nieuwe bebouwing te realiseren.

In het Efteling-park is een referentie naar het natuurgebied te vinden: de bewoner van Villa Volta, Hugo van den Loonsche Duynen, is naar het nationale park vernoemd.

  1. Bosbrand ontdekt vanuit Pagode, Omroep Brabant, 3 juli 2014.