Het gebouw uit 1956 (bij groene boompje) is nog goed te herkennen als onderdeel van het huidige dienstencomplex.

Het secretariaat is het allereerste kantoorgebouw van de Efteling, geopend in 1956 naast wat nu de Dubbele Laan is. Het gebouw is nu onderdeel van het Stuurhuys op het Dienstenterrein.

Bouw

Plattegrond secretariaat

In de eerste jaren waren kantoorfuncties van de Efteling gevestigd in het Theehuis, of buiten het park. De snelle groei maakte een eigen administratiegebouw noodzakelijk en in juli 1955 werd de bouwvergunning aangevraagd. Als plek werd gekozen voor de rand van het park, achter de laan van het Anton Pieckplein naar het Café-Restaurant, aan het parkeerterrein.

Fons op den Kamp maakte een schetsontwerp voor een op zich functionalistisch gebouw van een verdieping hoog met een zolder erop. Anton Pieck leverde wel nog wat commentaar op het uiterlijk van met name de publieksfunctie, om die op eenvoudige wijze wat stijl te kunnen geven. Het ontwerp werd uitgewerkt door architectenbureau H. Prins en de bouw werd uitgevoerd door S.J. Pepping & zn voor een bedrag van ƒ 43.000,-. Het nieuwe secretariaat werd op 30 april 1956 geopend als onderdeel van het eerste lustrum van de Efteling.[1]

Indeling

Secretariaat te zien achter de witte olifant van het kleuterbad

Na de entree aan de oostzijde was een loket voor het publiek, waar men terecht kon met vragen over bijvoorbeeld abonnementen. Verder waren er een kantoorlokaal, accountantskamer en directiekamer; een spreekkamer en een telefooncel.

Naast de kantoorfunctie was er ook een centraal magazijn voor het park in het gebouw gevestigd, met een voorraadruimte voor souvenirs, snoepgoed e.d en een emballageruimte voor ontvangst vrachtgoed. Erboven was een bergzolder met onder andere de archiefruimte. Het geheel had centrale verwarming die uitgaf op een relatief hoge schoorsteen op het gebouw.

Het secretariaat achter de ingang

In 1970 en 1973 werd het kantoor verder uitgebouwd en uitgebreid. Het magazijn wordt vergroot. Niet veel later komt een brandweerkazerne aan vast. In 1981 werd de tevens in het gebouw gevestigde centrale kas verbouwd. Die functie verhuisde in 1994 naar het entreegebied, nabij de nieuw te openen ingang Huis van de Vijf Zintuigen.

Stuurhuys en Raveleijn

Het secretariaatsgebouw in 2021

Vanaf midden jaren tachtig werd de behoefte aan kantoorruimte steeds groter en in 1985 werd het secretariaat uitgebouwd tot het Stuurhuys, waar in 1990 nog een kantoorvleugel aan werd toegevoegd. In de ruimtes die voorheen tot het secretariaat hoorden was onder andere de IT-afdeling gevestigd. Vanaf 2011 werd Raveleijn als centraal kantoor geopend, maar het Stuurhuys blijft in gebruik, inclusief de aldaar aan de westzijde nog (achter de schermen) zichtbare bouwdelen van het uit 1956 stammende secretariaat.

De schoorsteen van het oorspronkelijke gebouw uit 1956 is ook nu nog voor wie goed kijkt te zien vanaf de Dubbele Laan.