Fotoboekje 1975
Fotoboekje1975.jpg
Diorama (bruin)
Boekje nr. 4
Aantal pagina's 32 (exclusief omslag)
Aantal foto's 44
Nieuwe foto's Kabouterboom, nieuwe grot van Sneeuwwitje en Moortje
Uitklappagina's nee
Werd verkocht in seizoen 1975
Vorige fotoboekje 1974
Volgende fotoboekje 1976
Fotoboekje

Fotoboekje 1975 is het vierde boekje dat in de serie fotoboekjes werd uitgebracht. Het was samen met de parkplattegrond te koop in de souvenirwinkels van de Efteling tijdens seizoen 1975 en is vandaag de dag enkel te verkrijgen via ruilhandel, Efteling-verzamelbeurzen of verkoopsites. Het telt 44 foto's.

Dit is het eerste boekje met in sierlijke letters De Efteling op de voorzijde en een gekleurd wapenschild op de achterzijde. Het voorwoord binnen is verplaatst naar de eerste pagina van de binnenkant. De foto en tekst over de Pomme d'Or staat nu gecentreerd op de binnenkant van de kaft. De lay-out heeft een grote gedaanteverwisseling ondergaan: een ander lettertype, korte teksten, gekleurde pagina's (in dit geval grijs) en foto's staan in kaders. De bladspiegel is tevens een stuk strakker met grotere marges.

Dit is tevens het eerste boekje met "Het dankwoordje van de wolf", een paginagroot betoog (vier pagina's zelfs, aangezien het ook drie keer vertaald is) waarin de wolf uitleg geeft waarom hij het voorwoord moest schrijven en alle andere Sprookjesbosbewoners een excuus hadden. Dit dankwoord werd ook in de drie opvolgende jaren in het fotoboekje gedrukt. Het is de enige keer geweest dat pagina's in het fotoboekje geheel gevuld waren met tekst zonder foto's.

Foto's

Veel foto's zijn vervangen en de volgorde van sprookjes en attracties is aangepast. Er is een nieuwe foto van het Herautenplein en het kasteel van Doornroosje. Voor het eerst vinden we de Kabouterboom in het boekje. Het nieuwe hoofd van Langnek, in het vorige boekje alleen nog te zien tijdens een schilderbeurt, staat nu op zijn nek (het lichaam is nog hetzelfde). Er is een nieuwe foto van de Ganzenhoedster met In den Hoorn des Overvloeds op de achtergrond. Kapitein Gijs is ook voor het eerst in zijn hoedanigheid in het park te zien.

Nieuwe Speeltuinfoto's van het Kinderbad en een rolton. Naast een glimp op de oude situatie van de Speeltuin zien we ook de laatste kindermode uit midden jaren zeventig. In het midden van het jaarboekje staat een grote foto van het interieur van de nieuwe grot van Sneeuwwitje. Bij de Indische Waterlelies is een nieuwe foto van de heks te zien. Bij het Diorama, tevens prominent aanwezig op de voorkant, is een foto toegevoegd van het landhuis bij nacht.

Tussen twee foto's van het Grote Kabouterhuis is een nieuwe foto te zien van het exterieur van de nieuwe grot van Sneeuwwitje, dan nog gelegen aan een leeg plein met bloembordes en schaduwrijke bomen. Een bijzondere foto van de twee paserende treinen Aagje en Moortje is op de laatste pagina's nog te zien. De tweede trein en de wissel in het parcours zijn dan net een jaar in het park. Het boekje sluit af met het Langnek-hoofd dat geschilderd wordt.

Lay-out

De lay-out heeft hier een grote gedaanteverwisseling ondergaan. De bloemdecoraties, afgeronde hoeken en grote teksten zijn verdwenen. Er is gekozen voor een ander lettertype, korte teksten die voornamelijk onder de foto's staan, gekleurde pagina's (in dit geval grijs) en foto's in kaders. De bladspiegel is tevens een stuk strakker met grotere marges. Pagina's ogen nu rustiger.

Deze lay-out is in de basis nog tot en met 1997 gehanteerd, zij het met andere kleuren voor de pagina's en in 1978 en 1991 een verandering van lettertype.

Teksten

Het dankwoordje van de wolf.

Het dankwoord van de wolf in het begin van het fotoboekje geeft een idee van de manier waarop de nieuwe teksten geschreven zijn.

Verwarring volgorde fotoboekjes 1975, 1976 en 1977

Een probleem met de fotoboekjes is dat er geen jaartal in staat, met enkele uitzonderingen in de jaren tachtig. Hierdoor is het vaak puzzelen en uitzoeken wat de juiste chronologische volgorde van de boekjes is. Voor de meeste boekjes is dit echter niet al te moeilijk, foto's van nieuwe attracties en bijgevoegde plattegronden verraden vaak wat het jaar van uitgifte geweest was. Wat moeilijker zijn de boekjes van de jaren zeventig, en dan voornamelijk de boekjes 1975, 1976 en 1977. Deze boekjes kennen een gelijke inhoud en werden geleverd met een gelijke plattegrond. Daarbij zou het boekje met de Zeven Geitjes uit 1975 komen, het boekje met Sneeuwwitje uit 1976 en het Diorama uit 1977. Deze volgorde is gebaseerd op wat door het Wondere Wereld Web is bepaald en is door Efteling-fansites op het internet aangehouden.

Eftepedia hanteert een andere volgorde vanwege een summier verschil tussen de boekjes. Het lettertype van de copyright van de Efteling en Euro Color op de laatste pagina aan de binnenkant van de achterflap verschilt. In het boekje met het Diorama en het boekje met Sneeuwwitje is hetzelfde lettertype als de eerste fotoboekjes (1972, 1973 en 1974), maar het boekje met de Zeven Geitjes heeft een lettertype dat in het boekje 1978 (met het Spookslot) ook gebruikt wordt. Zodoende dat het boekje met de Zeven Geitjes dus uit 1977 moet komen. Door de omlijstingen op de voorkant is op te maken dat het boekje met Sneeuwwitje waarschijnlijk in het seizoen daarvoor uit kwam, en die met het Diorama dus in 1975.