Amateuropname van het oude atelier in 1989

Decoratie en Vormgeving is de afdeling binnen de Efteling die verantwoordelijk is voor het realiseren van figuren, scènes en andere decoratieve elementen. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud, bijvoorbeeld dat van maskers, beeldjes en decoratieve schilderingen.

Jarenlang zat de werkplaats op de plek tussen Dubbele Laan en de Speeltuin en was enkel te zien als de personeelspoort tussen beide geopend stond. In 2003 werd het gebouw grotendeels afgebroken, enkel de hoofdconstructie bleef staan voor de nieuwe magazijnen en de kantine van de Smulpaap. De tegenwoordige werkplaats is sinds 1999 gevestigd in het Gildehuis op het Dienstencentrum. De afdeling valt onder het directoraat Exploitatie onder de afdeling Techniek & Projecten.

De afdeling werkt veel met freelancers en tijdelijke krachten uit het park.

Zie ook