De Efteling B.V. bestaat uit verschillende takken met verschillende afdelingen. Alle afdelingen vallen onder één van de 4 directoraten, welke onder directe leiding staan van de Raad van Bestuur. De directoraten zijn Exploitatie, Commerciële Zaken, Imagineering en Financiële Zaken.

Exploitatie

Het directoraat Exploitatie bestaat uit een drietal afdelingen welke samen hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor het exploiteren van het park, verblijfsaccommodaties en het Golfpark. Een klein deel van het directoraat is bezig met de ontwikkeling van de Efteling. Het wordt geleid door Fons Jurgens. De afdelingen:

Geschiedenis Parkexploitatie / Operationele Zaken

Parkexploitatie

De parkexploitatie is Eftelings grootste afdeling. Aanvankelijk staan de weinige personeelsleden niet structureel ingedeeld in afdelingen, maar vanaf het einde van de jaren vijftig wordt de organisatie meer hiërarchisch ingericht. Het is directeur A. Diender die met zijn bedrijf Efkadi B.V. de touwtjes in handen heeft en de heer Van den Meijdenberg krijgt de leiding over het exploitatiepersoneel. Wanneer Diender en zijn Efkadi-collega's eind jaren zestig uit hun functies worden ontheven, komt Eftelings eerste eigen Hoofd Exploitatie: Steef Oerlemans. Het hoofd exploitatie werkte rechtstreeks onder de algemeen directeur, totdat in 1984 de functie 'Directeur Exploitatie' voor Marc Taminiau wordt opgericht. Met het vertrek van Taminiau komt ook deze functie in 1987 weer te vervallen. Op dat moment is sinds februari 1986 Wil Faber hoofd exploitatie. In 1989 wordt hij opgevolgd door Lex Lemmens die de functie bekleed totdat in 1990 de organisatie weer volledig op de schop gaat.

Operationele Zaken

Van Daele met zijn afdeling, 1990

Tot in 1990 zijn de afdelingen Horeca, Parkexploitatie en Verkoop losse zelfstandig opererende onderdelen[1]. Met het nieuwe directievoeren van Paul Beck wordt onder leiding van Antoine van Daele de afdeling Operationele Zaken opgericht waarbij enkele grote en nieuwe afdelingen onder één hoofd komen te vallen. Parkexploitatie onder leiding van Jan van Meel, Horeca onder leiding van Ab de Vries (die dan tevens verantwoordelijk is voor de evenementen), Entertainment onder leiding van Henk Merkelbach en de dan net nieuwe afdeling Merchandise wordt geleidt door Annette Vishers.

Zo'n 1100 werknemers vallen onder de afdeling Operationele Zaken, in de wintermaanden zijn dat maar 20 vaste krachten. Tot 1991 was Chris Sprangers assistent van Van Daele.[2]

Commerciële Zaken

Het directoraat Commerciële Zaken staat onder leiding van Fons Jurgens en bestaat uit een aantal verschillende afdelingen:

Geschiedenis Commerciële Zaken (1990)

De in de jaren tachtig opgezette afdeling 'Marketing & Communicatie', tot dan geleid door Cees Kikstra, veranderd in 1990 van naam in 'Commerciële Zaken'. Reinoud van Assendelft de Coningh wordt hoofd van de afdeling die verantwoordelijk is voor marketing, sales, advertising en public relations. Olaf Vugts is plaatsvervangend afdelingshoofd en is verantwoordelijk voor de marketing en de sales, Van Assendelft De Coningh voor de andere taken. De afdeling bestond uit zeven kantoormedewerkers, exclusief het driekoppige promotieteam en de informatiepost in het park.[1]

Imagineering

Het directoraat Imagineering staat onder leiding van Olaf Vugts en bestaat uit een aantal verschillende afdelingen:

Financiële Zaken

Het directoraat Financiële Zaken staat onder leiding van Daan van Baarsen en bestaat uit een aantal verschillende afdelingen:

  • Financiën & Controlling
  • Inkoop
  • ICT
  • Personeels- en Salarisadministratie


  1. 1,0 1,1 "Vernieuwingen in de organisatie", Efteldingen, april 1990
  2. "Afdeling Operationele Zaken: Octopus binnen Efteling", Efteldingen, November 1990