Het Kraanven: OPGEHEVEN

Stichting Recreatiepark Het Kraanven werd op 5 september 1959 opgericht als bestuursorgaan van bungalowpark Het Kraanven. De bestuurders werden benoemd door (en waren grotendeels dezelfde als) die van Stichting Natuurpark de Efteling, waardoor het park dus weliswaar onder een aparte stichting ressorteerde, maar feitelijk onder bestuur van de Efteling viel.

Oorspronkelijk bestaat het bestuur uit voorzitter van Stichting Natuurpark de Efteling Van der Heijden, ook hier voorzitter; en vier leden te weten Michiel van Esch, Jan van der Lee, Christ Hendriks en Jos van der Velden.[1] Directeur van het park is de heer P.C. Angevaare; na drie jaar, in 1962, wordt hij opgevolgd door Joop Salet.[2]

In juni 1970 wordt de de stichting hernoemd naar Stichting tot exploitatie van het recreatiepark Het Kraanven en komt onder directere aansturing van de Stichting Natuurpark te staan. In het bestuur vinden verschillende wisselingen plaats. Van der Lee verlaat het bestuur, en hij wordt opgevolgd door Karel van Tuijn. Ook benoemd wordt Marius van Nieuwstadt, al langer bestuurslid van de parkstichting, als penningmeester. Per 1 september 1970 neemt Van der Heijden afscheid als voorzitter (twee jaar later zal hij ook afscheid nemen van de parkstichting) en wordt zijn functie vervuld door Gé Rieter. In juni 1972 verlaat ook Van der Velden het bestuur.[1]

In 1985 besluit de Efteling het bungalowpark te sluiten per 21 oktober van dit jaar. De stichting wordt al ontbonden op 25 juni 1985, en het beheer ondergebracht bij de net opgerichte Efteling B.V.. Het bestuur bestaat dan dus naast Rieter uit Van Nieuwstadt, Van Tuijn, Van Esch en Hendriks - die laatste twee hebben derhalve van oprichting tot opheffing hun zetel bekleed. Efteling-controller Ber Vugts is aangegeven als de bewaarder van de boeken.

  1. 1,0 1,1 Archief Handelsregister van de Kamer van Koophandel Waalwijk
  2. Henk vanden Diepstraten: De Efteling/Kroniek van een Sprookje. Baarn: Tirion (2002), p. 6