Van Nieuwstadt staat uiterst rechts bij plaatsen van Ezeltje Strek Je in 1956

Marius Henricus Josephus van Nieuwstadt (Loon op Zand, 16 december 1914 - aldaar, 24 augustus 1995) was vanaf 16 augustus 1932[1] werkzaam als gemeentesecretaris (eerder als loco-burgemeester) van de gemeente Kaatsheuvel en raakt via die functie betrokken als secretaris bij de in 1950 opgerichte Stichting Natuurpark de Efteling, en bleef dat tot 1980.

In 1970, als de stiching Natuurpark nauwere controle neemt over Het Kraanven, wordt hij penningmeester van Stichting tot exploitatie van het recreatiepark Het Kraanven, tot aan de opheffing dezes in 1985.[2]

In 1979 wordt hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij woonde in een dienstwoning op de Pr. Beatrixstraat.

  1. 'Nieuws uit Kaatsheuvel' - Nieuwe Tilburgse Courant (18-08-1932)
  2. Archief Handelregister Kamer van Koophandel Waalwijk