BHV in actie bij een brandje

De Bedrijfshulpverlening of BHV is verantwoordelijk voor de eerste reactie op incidenten zoals brand en medische noodgevallen. Ze blust beginnende branden en verzorgt evacuaties, en schakelt indien nodig externe hulpdiensten in.

In het verleden had de Efteling een eigen Brandweer en Ambulance, maar die zijn opgeheven. Wel is er nog een vaste EHBO-post. In plaats van de bedrijfsbrandweer is er nu een BHV+-organisatie die de beschikking heeft over eigen materieel, waaronder een grote rode bus die bij incidenten ter plekke kan komen en een Mazda-materiaalwagen die eerst tot de bedrijfsbrandweer behoorde.

De bedrijfshulpverlening is onderdeel van de afdeling Beveiliging & Bedrijfshulpverlening en wordt aangestuurd vanuit de meldkamer van de bedrijfsbeveiliging.

De BHV streeft ernaar elke attractie binnen maximaal 2,5 minuut te kunnen ontruimen.