De Golfeling B.V. was van 1992 tot 2005 een besloten vennootschap die de juridisch eigenaar was van het Efteling Golfpark.

Deze constructie werd gekozen omdat het exploiteren van een golfpark een nieuwe markt was waar de Efteling zich op begaf, en men de risico's bij een eventueel faillissement wilde indekken zodat het Efteling park buiten schot zou blijven. De BV werd op 21 december 1992 opgericht en was tot 30 juni 1995 voor 100% eigendom van de Efteling B.V.. Later werd Stichting Natuurpark de Efteling voor 51% eigenaar en had daarmee een controlerend aandeel. De bestuurder was tot 1 april 1996 Paul Beck, daarna Pier Holtrop.

Op 1 juni 2005, nadat het golfpark al meer dan tien jaar succesvol geëxploiteerd werd, werd de BV samen met haar evenknie van het hotel De Eersteling B.V. gefuseerd in de Efteling B.V..