De Raad van Commissarissen is het toezichthoudende orgaan van De Efteling B.V. dat continu door de Raad van Bestuur wordt ingelicht. Hij heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het bedrijf.

De raad bestaat momenteel uit vijf toezichthouders:

  • Henk Kivits (sinds 2006, president-commissaris sinds 2014)
  • Clemens de Bont (sinds 1995, secretaris)
  • Coert Beerman (sinds 2004)
  • Saskia van Opijnen-Zwart (sinds 2014)
  • Heleen Dura-van Oord (sinds 2014)

Commissarissen worden vaak van buitenaf gekozen, vanwege hun expertise in een bepaalde branche of markt, hun netwerk of hun positie in het maatschappelijke veld. Zo was Kivits CEO van Stage Entertainment en is Beerman topman bij Partner in Kwaliteit Rabobank.