RvC 2007. Achter: Berry Bemelmans, Clemens de Bont, voor: Coert Beerman, Henk Kivits

De Raad van Commissarissen is het toezichthoudende orgaan van De Efteling B.V.. Hij heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het bedrijf.

De raad bestaat uit vijf toezichthouders, momenteel:

Commissarissen worden vaak van buitenaf gekozen, vanwege hun expertise in een bepaalde branche of markt, hun netwerk of hun positie in het maatschappelijke veld. Zo was voormalig commissaris Henk Kivits CEO van Stage Entertainment en was Coert Beerman topman bij Partner in Kwaliteit Rabobank.

Zie ook