De Raad van Commissarissen is het toezichthoudende orgaan van De Efteling B.V. dat continu door de Raad van Bestuur wordt ingelicht. Hij heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het bedrijf.

De raad bestaat uit vijf toezichthouders, momenteel:

Commissarissen worden vaak van buitenaf gekozen, vanwege hun expertise in een bepaalde branche of markt, hun netwerk of hun positie in het maatschappelijke veld. Zo was Kivits CEO van Stage Entertainment en was voormalig commissaris Coert Beerman topman bij Partner in Kwaliteit Rabobank.