Sjef van Puijenbroek (r) aan het werk

J.A.J.C. (Sjef) van Puijenbroek (Tilburg, 8 augustus 1938 - 17 maart 1990) was decorateur en later chef van de afdeling Decoratie & Vormgeving van 1963 tot in het najaar van 1987 wanneer hij om gezondheidsredenen afscheid neemt van het park.

Behalve zijn werk op de decoratieafdeling spande van Puijenbroek zich in om het vele archiefmateriaal (in de vorm van tekeningen en beelden) te bewaren.

Zie ook