De Mirakels op het Sterrenplein

De Wervelende Wintermirakels of Wervelende Winter Mirakels is een steltact die voor het eerst te zien was tijdens de Winter Efteling 2016-2017. Een drietal in lange, blauwgevlamde gewaden gestoken steltlopers met lange vleugels danst op het Sterrenplein op dramatische instrumentale muziek.

Fragment van de act

Door rond te draaien (wervelen) en lustig te wapperen ontstaat een dynamisch geheel dat qua totaalvorm aansluit bij de ronde windroos in de bestrating van het plein. Na de dans lopen de steltlopers nog wat rond op de promenade terwijl de muziek in rustiger achtergrondvorm doorspeelt.

Het optreden is zo'n vijf keer per dag te zien. De melodie van de muziek van de Winter Mirakels, van de hand van René Merkelbach, werd in 2016-2017 ook gebruikt voor de act Het Winterlicht in het Huis van de Vijf Zintuigen.

De act wordt verzorgd door Teatro Pavana uit Amsterdam.