het Beschermend Oog in januari 2003

Het Beschermend Oog was een speciale decoratieve landschappelijke opstelling bij de Pagode tijdens de Winter Efteling van 2002-2003. Met wit zand, zwart plastic, blauwe steentjes en wilgentakken was een groot 'oog' gemaakt dat vooral vanuit de vliegende tempel gezien opvallend omhoog leek te staren. Vervelend genoeg ging de tempel die winter door een storing helemaal niet omhoog, waardoor een deel van het beoogde effect verloren ging. Bij het oog was de volgende tekst te lezen op een bordje met een geïnverteerde Japanse vlag als achtergrond:

Beschermend oog bordje.JPG

Voor u waakt "Het Beschermend Oog"
   een amulet uit Japan
Het siert de Pagode met veel elan
Gaat u gerust bij dit amulet te rade
Het waakt over het goede en
   beschermt tegen het kwade

Starende (blauwe) ogen zijn uit verschillen culturen bekend als afschrikwekkende of juist beschermende talisman. Een erg sterk gedragen element in de Japanse cultuur is het echter niet.

Achter het Beschermend Oog was ook nog een traditionele Japanse poort of torii geplaatst, die daarmee de status van heiligdom of bijzondere spirituele plaats benadrukte. Al met al een curieus geheel.