De PRET in december 2002

De PRET of "Plaatselijke Rail- en Tramdienst" was straatentertainment dat tijdens de derde en vierde Winter Efteling (tussen 2002 en 2004) het park opluisterde, voornamelijk op het pleintje voor de ingang van het Kinderspoor. Een groep van vier of vijf in nostalgisch conducteursuniform gestoken acteurs bracht een combinatie van sketches en acapellaliedjes met als thema het reizen per (lokaal-)spoor en de winter in het algemeen.

Hoewel de act niet speciaal voor de Efteling werd geschreven (het is een act van Theaterbedrijf Brocéliande) sloot de sfeer van de PRET erg goed aan bij de Winter Efteling. De optredens van de PRET werden dan ook druk bezocht.