Een vereftelingde versie van bord J11 waarschuwt voor een overweg.
Spoorwegovergang in actie

Via spoorwegovergangen of overwegen kan het traject van de Efteling Stoomtrein Maatschappij gekruist worden door voetgangers of voertuigen.

Publieksoverwegen

Op verschillende plaatsen kunnen parkbezoekers de spoorlijn kruisen. Deze zijn allemaal bewaakt met een knipperlichtinstallatie en bellen, die automatisch wordt geactiveerd door een aankomende trein (AKI). Er wordt geen gebruik gemaakt van spoorbomen, ook niet van witte lampen die een veilige oversteek aangeven. Wel is het verkeersbord J11 geplaatst, zij het in een Eftelingse editie, en zijn er andreaskruisen te vinden.

De eerste overweg komt de bezoeker 's morgens vroeg al tegen: de aansluiting van het Dwarrelplein op de Pardoes Promenade (Ingang Park) is een brede overweg. Aan weerszijden staat haaks op het spoor een boerderijhek waarmee de spoorbaan afgesloten kan worden, zodat bezoekers voor openingstijd, wanneer de Promenade wel al geopend is, niet via de spoorbaan toch het park al betreden. Met de komst van Aquanura is de overweg extra breed gemaakt om de grote stromen bezoekers aan het eind van een voorstelling te kunnen verwerken.

De meest in het oog springende overweg is die voor het Carrouselpaleis. Bezoekers kunnen hier op twee plaatsen het spoor kruisen, nabij het Waterorgel en, een heel druk punt, recht tegenover In de Gelaarsde Kat. De spoorbaan is aan beide kanten afgezet met hekwerk en bij de overwegen staan zuiltjes met lantaarns. Deze overwegen zijn ontworpen door Henny Knoet.

Bij de spoorbrug over de Siervijver zijn geen overgangen nodig. Bezoekers kruisen hier aan de twee oevers de spoorbaan via een ongelijkvloerse kruising.

De derde overgang voor parkgasten is die bij Fata Morgana. De spoorbaan is ter plekke omgeven met beukenhagen en de overweg zelf stelt niet zoveel voor. Het is de enige overweg met een mechanische bel; alle anderen hebben een elektronisch belgeluid.

Langs de Vonderplas zijn voor de Midwinternachtsdroom in 2008 enkele overgangen gecreëerd die uitsluitend open waren als de spoorbaan gesloten was: met boerderijhekken werd ofwel de overgang, ofwel de spoorbaan afgesloten. Deze overwegen zijn nog tot zomer 2016 gebruikt door Aquanura-publiek om de vlonders te betreden en verlaten. In juni 2016 werden twee van deze overwegen verwijderd en een derde alleen nog als doorgaans gesloten dienstoverweg gehandhaafd. Bezoekers verlaten nu de vlonders via onder andere een extra pad bij de poort van het Fata Morganaplein. De overwegen bij de Vonderplas zorgden ervoor dat de stoomtrein van 2012 t/m 2016 's avonds, vanaf de start van Aquanura, niet kon rijden. Vanaf 2016 rijdt deze weer wel in de avonduren.

Niet voor het algemene publiek toegankelijk, maar wel voor bezoekers van Villa Pardoes is een speciale overgang achter Joris en de Draak bij Ingang Villa Pardoes. Deze heeft als enige publieksovergang geen knipperlichtinstallatie, alleen een belgeluid.

Dienstoverwegen

Er zijn diverse overwegen die alleen voor gebruik door Eftelingmedewerkers zijn. Deze zijn soms wel, soms niet voorzien van een AKI.

In de zuid-oosthoek van de Speelweide is een overgang gecreëerd voor de bouw van Polles Keuken. Bouwverkeer kan vanaf het Dienstencentrum de Dubbele Laan oversteken, het hek van de Speelweide door en zo via deze overgang achter de Pagode uitkomen. Alhoewel de bouw van de Keuken is afgerond, is de overweg gehandhaafd en inmiddels weer in gebruik sinds de bouw van Symbolica. Hij dient nu om de garage van die attractie te kunnen bereiken. Bij de overweg staat zowel een enkelvoudig knipperlicht als een uitgebreide knipperlichtinstallatie, de enige in het park met ook een witte lamp zoals we die kennen van de AKI's buiten de Efteling.

Bij de parkgrens aan de Eftelingsestraat, aan de achterzijde van het grasveld achter de Python, is een overgang die hoort bij het toegangshek dat zich daar bevindt voor beleveringen en nooddiensten. Iets verderop, vlak na overgang Villa Pardoes, is nog een onbewaakte dienstovergang (NABO) die uitkomt op het onderhoudsterrein achter Joris en de Draak. Nabij het Fata Morgana Paleis is aan de Wandelroute Ruigrijk ook een overgang. Deze leidt naar het opslagterrein achter Fata Morgana.

Langs de Vonderplas is één van de in 2008 aangelegde publieksoverwegen gehandhaafd als dienstoverweg. De andere twee die hier lagen werden in 2016 verwijderd. Via deze overweg kan de vlonder van Aquanura makkelijker bereikt worden.

Wie het Sprookjesbos wil betreden door de Soldatenpoort (niet aan te raden), ziet even daarvoor een afslag naar links die de spoorlijn kruist. In 2018 werd deze overweg voorzien van een knipperlichtinstallatie. Hij biedt toegang tot een pad dat langs de parkgrens aan de parkeerplaatszijde loopt. Dit pad volgend kom je nabij de achterzijde van de Nieuwe Kleren van de Keizer weer een overgang tegen, die onder andere gebruikt wordt voor de bereikbaarheid van de Kleyne Klaroen en de Simurghpoort. Deze overweg lag voor de komst van de Keizer iets noordelijker.


Kinderspoor

Kinderspoor op oude locatie

Ook het Kinderspoor heeft een spoorwegovergang met spoorbomen en bel, die door een figuur met hoge hoed bij het naderen van een treintje wordt gesloten. Het is een type AOB of HBOB, afhankelijk van je suspension of disbelief. Volgens een urban legend zou het hoofd gemodelleerd zijn naar dat van Peter Reijnders, hetgeen erg onwaarschijnlijk is aangezien de bediende duidelijk een vrouw is.