Station Marerijk

Station Marerijk is een van de twee treinstations van de Efteling Stoomtrein Maatschappij, gelegen in het Marerijk aan de Sint Nicolaasplaets.

Het station opende in 1974 onder de naam Station St. Nicolaasplaets toen het spoor enkel naar Station Noord nabij het Café-Restaurant in het tegenwoordige Reizenrijk liep. Deze oude benaming staat met het jaartal heden nog altijd vermeld op het ovalen bord middenop het stationsgebouw dat verder een prachtige tekening heeft waarbij Sint Nicolaas in vol ornaat machinist is op een stoomtrein, met op de kolentender drie pieten. In goud zijn de letters ES voor Efteling Stoomtrein aangebracht. Het station is een ontwerp van Ton van de Ven.

Omschrijving

Twee pieten slaan het kwartier

Het station is een eenvoudig langgerekt gebouwtje dat langs de plaetszijde van het spoor is gebouwd en dat uit weinig meer bestaat dan het perron, een evenwijdige enkelvoudige wachtrij en de overkapping daarvan met een schilddak. Aan de linkerzijde bevindt zich een verhoogd hoekaccent met groene betimmering en een rijkelijk gedecoreerde klok geflankeerd door twee pieten met roetvegen op hun gezicht. Op de dakrand zijn zes vlaggenmasten aangebracht waar de nationale driekleur en provinciale tweekleur gehesen zijn, wat het geheel een feestelijke aanblik geeft. Het gebouw gaat naadloos over in een lage muur die aan de linkerkant via de toegangspoort van de St. Nicolaasplaets het station verbindt met 't Gemack.

Door de twee open poortjes in twee zijden van de linker hoek kun je de wachtrij betreden, zoals aangegeven door een sierlijk bord ingang boven beide poortjes. Hierbinnen hangt ook een met de hand bediende wijzerplaat met verwisselbaar bordje eerste trein respectievelijk laatste trein. De enkelvoudige wachtrij loopt parallel aan de voorgevel van het station en wordt gescheiden van het perron door een muurtje met daarop een stalen sierhekwerk. Boven de wachtrij hangen enkele eenvoudige lampen. Aan het einde van de rij kan links het perron betreden worden. Verlaten van het station gebeurt door de poort op de rechterhoek, waar aan weerszijden een goudkleurige E en S in een nis van het metselwerk verwerkt zijn.

Op het perron klinkt iedere vijf minuten een informatieve omroep, ingesproken door Jeroen Verheij. De genoemde ritfrequentie en tijd van de laatste rit variëren naar het aantal rijdende treinen en de openingstijden van het park:

Welkom op Station Marerijk. Vandaag vertrekt er iedere _ minuten een trein vanaf dit station. De volgende halte is Station 'De Oost' in het Ruigrijk. De rolstoel kan mee in de trein; hiervoor is een speciale plek gereserveerd. Ook de buggy kan mee; plaats deze ingeklapt onder de bank. De laatste trein vertrekt vandaag vanaf dit station om _. De Efteling Stoomtrein Maatschappij wenst u een goede reis.

Welcome to Station 'Marerijk'. Today, a train departs from this station every _ minutes. The next stop is Station 'De Oost' in the exciting realm 'Ruigrijk'. There is a special space reserved for wheelchairs. Strollers can also come on board; please place them, folded, under your seat. The last train leaves at this station at _. The Efteling Steam Train Company wishes you a nice trip.

Galerij

Geschiedenis

Lieve Menschen, 't spyt ons zeer, Vanaf hier geen Plaatsen meer

Het station werd tegelijkertijd met de nieuwe Sint Nicolaasplaets en fontein geopend en verving daarmee het eerste station van de stoomtrein: Station Sprookjesbos, dat in de vijf jaar daarvoor dienst deed als in- en uitstapperron in deze hoek van het park.

Bij de bouw wordt de capaciteit van de stoomtrein van zes coupés vergroot naar een totaal van tien. Tegelijk met het nieuwe station wordt er een wissel aangelegd zodat ook de nieuw aangekochte locomotief Moortje tegelijk met trein Aagje kan rijden. Omdat de baan op dit moment nog niet rondloopt maar er gependeld wordt, moeten de treinen elkander immers kruisen. Het zijspoor ligt er nog steeds maar er staan nu permanent ter decoratie enkele karren op uitgerangeerd.

Halverwege de wachtrij hing een bord met een figuur die zijn handen verontschuldigend toont met de tekst: Lieve Menschen, 't spyt ons zeer / Vanaf hier geen Plaatsen meer. Deze is in de jaren negentig verwijderd, waarschijnlijk omdat de waarschuwing niet altijd op z'n plaats was. Het ligt er maar net aan hoeveel passagiers uitstappen, hoeveel er weer plaats kunnen nemen. Het bord staat tegenwoordig op een plank in het Wonder Depot.

Nieuwe informatieborden bij de stations (links in Station Marerijk)

De omroepen die regelmatig te horen zijn werden in augustus 2018 toegevoegd. Een maand later werd er bij de ingang een bord geplaatst waarop de route van de Stoomtrein staat aangegeven, als tevens hoe vaak er een trein vertrekt en wanneer de laatste rit van de dag is.

De pietjes in hun originele Moorse uiterlijk en met korte pofmouwtjes

Eind oktober 2022 kregen de pieten in de klok, die eerst volledig zwart waren, een lichte huid met roetvegen. Ook heeft hun kostuum vanaf nu lange mouwen.

De naam

Ter verduidelijking van de locaties van de stations in het park werden op enig moment borden geplaatst achter het spoor met de windstreek, waarbij Station St. Nicolaasplaets werd aangeduid als Station West; bij de hernoeming van de parkdelen in 1999 is die naam overeenkomstig veranderd naar Station Marerijk.