Leunhuys
Het Leunhuys
Functie 'Woonhuis' van gebroeders Lektriek
Monorail tweede huys waar men doorheen rijdt, na het Brouwhuys
Laven 3
Leunhuysmap.png
Locatie in het Lavenlaar
Laafhuysjes

Het Leunhuys is een gebouw in het Lavenlaar dat geen gesloten ruimtes kent, maar waarvan de begane grond een poort vormt waarbij men ook zicht heeft op de bovenverdieping. Haaks door die bovenverdieping loopt de Monorail. Het is gelegen achter het Loof en Eerhuys en rechts van Lal's Brouwhuys. Bovenin de nok van het pand is een nest van de Liervogel te vinden en in de punt van het dak, op een houten balk, zit één der gebroeders Lektriek met twee kinderen. Wanneer je onder het Leunhuys doorloopt zie je dat het beekje het Lavenlaak hier ook onderdoor stroomt. Eén van de dragende muren van het Leunhuys loopt door tot aan de Lolwippen en Lachspiegels.

Op een Lavenlaar- plattegrond van Laaf Products staat het volgende over dit Laafse huys:

De gebroeders Lektriek hadden het drukker met het licht dan met de muren toen ze dit huis bouwden! Ze prutsen nu nog steeds aan hun draadjes en lampjes, terwijl de vogel Lier zich al heerlijk thuisvoelt in de nok van het dak.

Lektriek

Schets voor Lektriek met overeind komende haren
De gebroeders in de nok

Eén der broers Lektriek, gezeten op een bint in de nok van het huis, heeft een gloeilamp in zijn hand die aan het dak hangt; er zitten twee kinderlaven naast hem op de balk. De lamp is niet goed geïsoleerd, want zodra de stroom gaat lopen krijgt Lektriek een schok, waardoor zijn muts enkele seconden rechtop gaat staan.

Aanvankelijk had Lektriek geen muts en werd via perslucht zijn haar recht overeind geblazen. Dit effect is later vervangen door de muts die rechtop gaat staan. Tot midden jaren negentig kreeg Lektriek een schok als je monorailslak door het gebouw ging: het breed glimlachende Laafje dat rechts op de balk zit zet de schakelaar van de lamp om. Later werd het lollige element van dit gebouw interactief gemaakt door de schakelaar naar het pad nabij het Lurk en Limoenhuys te verplaatsen waardoor bezoekers de lamp konden bedienen en zo, ietwat pervers, de Laaf een schok toe te dienen van maar liefst 380 volt, 25 ampère (aldus de schakelaar). Ook zonder de hendel te bedienen krijgt Lektriek op willekeurige momenten een schok.