Blik door één der kaleidoscopen

Verspreid over het Lavenlaar zijn kaleidoscopen ingebouwd in de muren van de huisjes. Een kaleidoscoop is een buis met spiegels en meestal losse objecten zoals kralen, waardoor een symmetrisch kleurenpatroon te zien is als je er doorheen kijkt.

Inkijkopening in het Lachhuys

De kaleidoscopen in Laaf bevinden zich in de muren, waarbij de inkijkopening zich binnen bevindt en de lichtinval aan de buitenkant plaatsheeft. De goede observant ziet dan ook op veel plekken ronde messing cilindertjes uit de muren steken. De buizen kunnen niet gedraaid worden en bevatten geen losse objecten, waardoor het veranderlijke aspect van kaleidoscopen hier geen opgeld doet.

Je vindt ze in het Lonkhuys, Leunhuys, Lal's Brouwhuys, Loof- en Eerhuys en het Lachhuys.

Zie ook