De IJslandse boomwortels zijn her en der te vinden in het Lavenlaar. Het zijn boomstronken die hun vorm te danken hebben aan gletsjers.

In de enclave van de Laven zijn in totaal zes stukken hout al sinds de opening in 1990 te vinden als een soort souvenirtjes die het volkje met zich meebracht uit hun thuisland, de Noordpool. Volgens de cd Verhalen en liedjes over Het Volk van Laaf uit 1998, die maar over één boomwortel spreekt, is het een door de zee afgesleten boomstronk uit Lapland die enkele Laven hadden meegenomen toen ze een verdwaalde Eskimo terug naar huis brachten. Naast de zes grote wortels is een kleine wortel in gebruik als bloembak aan de achtergevel van het Slakkenhuys.