Het nest van de Liervogel in het Leunhuys

De Liervogel is een mythologisch wezen dat de larfjes aflevert bij Lot's Kraamhuys. Het dier zelf is niet uitgebeeld in de Efteling, wel is zijn nest te bewonderen onder het dak van het Leunhuys.

Er wordt in het Lavenlaar geen indicatie gegeven over het bestaan van de vogel. Het dier werd alleen in kranten- en persberichten rondom de opening van het Volk van Laaf aangehaald en komt tevens voorbij in de LaafLoop, een audiotour die vroeger door het Lavenlaar te volgen was. Bij het Kraamhuys wordt er verteld:

Voor we het Kraamhuys betreden moet ik nog vertellen dat de Liervogel in al zijn ijver soms overdrijft. Hij durft weleens drie, vier larfkes tegelijk bij Oermoeder Lot af te leveren. Dan is het wel erg druk in het anders zo rustig Kraamhuys. Zo zult u ook nu zien hoe drie larfkes tegelijk hun eetlust in gematigde gulzigheid botvieren.

Wanneer de toer zich later vervolgt onder het Leunhuys door, wordt er verder ingegaan op de mythe achter de vogel:

En toch, als we even stoppen midden onder het Leunhuys, en omhoogkijken, zien we helemaal bovenaan onder de nok van het dak, een groot vogelnest. Daar verblijft nu de Liervogel, onze ooievaar, weet u wel? Spijtig genoeg is hij overdag zelden thuis, en de kans dat wij hem daar aantreffen is dus bijzonder klein. Aanzienlijk groter is de kans dat u hem hoog in de lucht boven het Lavenlaar opmerkt. Ach, u herkent hem onmiddellijk aan zijn grote, rustige vleugelslag en zijn buik die getooid is met alle kleuren van de regenboog. Boven zijn hoofd draagt hij een kristallen aureooltje en in zijn bek houdt hij met grote waardigheid het lichtblauwe blad van de Laviusboom, dat de vorm heeft van een kinderwiegje. Als hij laag genoeg vliegt hoort u hem ook. Hij neuriet onafgebroken de Laafse wiegeliedjes. Sierlijk en beheerst, het paradepaard van de gouden zonnewagen, zo zweeft hij met zijn kostbare lading tot bij het Kraamhuys. Als u hem ziet, luiden de feestklokken, want dan is er immers weer een Laafje bij.

Zoals in de tour al aangestipt hebben we hier dus te maken met een Laafse versie van de ooievaar. Vroeger werd aan mensenkinderen een fabeltje verteld werd dat deze vogel verantwoordelijk is voor het bezorgen van nieuwe mensenbaby's, zodat men niet op de werkelijke manier van menselijke reproductie hoefde in te gaan.

Van Lotje tikken

Het is niet geheel duidelijk welke rol de Liervogel speelt bij het tot leven brengen van de Laven. Volgens onder andere de Lavenkrant en het verhaal zoals het te horen is in het Loerhuys worden Laven van Lotje getikt in het Kraamhuys. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat dit zowel kan gebeuren als een Laaf eenmaal op leeftijd het loodje heeft gelegd, maar ook bij de geboorte van nieuwe Laven.

Wellicht dat de Liervogel een rol speelt in het laatste geval. Een mogelijke verklaring is dat de Liervogel nieuwe Laafjes in foetus- of anderszins onbewuste toestand naar het Kraamhuys brengt, waarna Moeder Lot ze 'Van Lotje tikt' en ze tot leven komen.

Liervogels in de biologie

Liervogels bestaan ook buiten de canon van het Volk van Laaf. De familie der liervogels (Menuridae) kent twee soorten die allebei voorkomen in Australië, en staat bekend om de ongelooflijk knappe geluidsimitaties die deze vogels kunnen uitvoeren. Deze bruine vogels hebben echter verder geen overeenkomst met de in de LaafLoop omschreven regenboogkleurige vogel.

Zie ook