Punctuel op een ontwerptekening voor Symbolica

Lakei O.J. (Olivier Jujubes) Punctuel is de secretaris protocollair van koning Pardulfus op het paleis Hartenhof.

Hij is hoofd van de hofhouding en verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van ontvangsten en andere officiële gelegenheden. Onder zijn arm draagt hij dan ook een dik boek met de hofprotocollen. Pardulfus heeft zelf niet zoveel op met deze formaliteiten, en wil hem nog wel eens plagen. Ook noemt hij hem "Punkie" in vertrouwen met Pardijn. Punctuel is vormgegeven als een klassieke grijze en bepoederde "lakei". Hij draagt een met goud bestikt blauw livrei.

Punctuel gespeeld door Verheij

O.J. Punctuel maakt onderdeel uit van de canon van Symbolica zoals opgetekend door Henny Knoet. Hij was al te zien in De Magische Wereld van Pardoes uit 2011.

Punctuel in de Koningszaal

In de attractie Symbolica speelt hij een grote rol. Hij bereidt de bezoekers voor op hun bezoek aan het paleis middels omroepjes en aanwijzingen van zijn hand in de wachtrij. Vervolgens ontmoeten we Punctuel als animatronic in de Vestibule van de attractie, waar hij vanaf de trap nog verdere aanwijzingen voor een correct verloop van de geplande audiëntie geeft. Ook tegen het einde van de attractie is hij te horen en zien als animatronic in de Koningszaal. In de Galerij der Fantasievollen hangt een portret van de secretaris. Wanneer de attractie een storing heeft horen we Punctuel omroepen dat de Fantasievaarders helaas niet verder rijden. Zijn stem in de attractie wordt ingesproken door Jeroen Verheij.

Hij werd al vroeg gebruikt in de promotie van de attractie: zo toonde de Efteling in november 2016 een tekening waarbij zijn naam en rol al werd vermeld, en ook is hij veelvuldig als "verteller" te zien in de making-of van Symbolica. Ook in deze YouTube-reeks wordt hij gespeeld door Verheij, die de rol van Punctuel ook vervulde tijdens de verschillende (pers)openingsevenementen rond Symbolica, eind juni 2017.

Na de opening van Symbolica bleef Punctuel tijdens het Negen Pleinen Festijn met zomeravondopenstellingen op vrijdag en zaterdag een terugkerende act van Verheij, waarbij hij rondom Symbolica gasten op de hoogte houdt van de aldaar geldende etiquette ter voorbereiding op een Audiëntie bij Pardulfus. Tijdens Winter Efteling 2017-2018 keerde de act terug in de weekenden en vakantieperiode, waarbij de rol ook gespeeld werd door andere acteurs, waaronder Roy van Breemen. Op NPF 2018 was er een nieuwe dansact, de Symbolicaanse Hofdans, waar Punctuel een rol in had, wederom gespeeld door verschillende acteurs.

O.J. komt ook, samen met enkele andere lakeien die hij aanstuurt, voor in het Gouden Boekje Symbolica dat kort na de opening van de attractie verscheen.

Verheij kroop al eerder in de rol van een lakei: als Lakei Frederico presenteerde hij de dagelijkse Grote Efteling Sprookjes Kwis in 1999.