Boodschap 73x73.png

Niet te verwarren met Villa Pardoes, vakantieverblijf voor zieke kinderen.

Ontwerp voor het Huis van Pardoes door Henny Knoet (in het Efteling Museum)

Het Huis van Pardoes was een idee van Henny Knoet om parkmascotte Pardoes de Tovernar zijn eigen, permanente huis te geven op de Efteling Brink. Deze plannen speelden al eind jaren 90. In december 1999 meldde fansite het Wondere Wereld Web bijvoorbeeld dat het park plannen zou hebben voor de ontwikkeling van een brink met een huis van Pardoes.

De Brink wordt een centraal verdeelplein van waaruit de bezoekers naar de diverse rijken kunnen. De Brink krijgt een nostalgisch dorpskarakter en wellicht komt er ook een huis van Pardoes. De kosten van het hele project worden op 6 tot 7 miljoen gulden geraamd (2,75 tot 3 miljoen euro).

Dit idee is in een vroeg stadium in de ijskast verdwenen. Pas met de aankondiging van Hartenhof in 2010 werd het onder leiding van Sander de Bruijn ontdooid, om uiteindelijk in 2017 als Symbolica daadwerkelijk gerealiseerd te worden, zij het in verregaand doorontwikkelde vorm. De locatie bleef wel al die jaren gelijk.