Pad, rozen en paviljoens

Rondom Symbolica: Paleis der Fantasie is de Paleistuin te vinden, waarin zich onder andere de wachtrij van deze attractie bevindt.

De Paleistuin valt uiteen in twee delen: het gedeelte gelegen aan de rechter zijkant van het gebouw dat bezoekers kunnen betreden en waar ze meanderen totdat ze het gebouw binnen kunnen gaan, en de daktuin bovenop het dak van de attractie, die niet voor bezoekers toegankelijk is.

Wachtrij

Eerste wachtgedeelte

De wachtrij start bij de ingang van de attractie, op het Hartenhof-plein aan het eind van de Pardoes Promenade. Door een poort betreed je het eerste deel van de meandering. Aan de kant van het gebouw is beplanting aangebracht. De Single Riders zien niet meer van de Paleistuin dan dit. De reguliere wachtrij gaat aan het eind van dit deel echter over in een enkel pad dat eerst langs en daarna met een scherpe bocht over een heuveltje met dennenbomen voert.

Op deze plek werden in juni 2017 twee witte pauwen losgelaten. De Efteling hoopte dat de dieren in de buurt van Symbolica zouden blijven. Ze prijken immers op verschillende decoraties rond het paleis. Toch is er sinds de zomer van 2017 weinig meer van de pauwen vernomen.

Eén der wachtpaviljoens met banieren

Eenmaal bovenaan het heuveltje bereik je twee paviljoens waar de wachtrij weer gaat meanderen. Rondom deze paviljoens zijn voornamelijk rozen aangeplant. Elders in de tuin vinden we vooral een mix van verschillende soorten roze bloemen. Tussen de wachtrij en het gebouw is ook groen aangelegd. In de paviljoens hangen banieren die je in vijf talen welkom heten bij het paleis. Hier zijn ook regelmatig omroepen van lakei O.J. Punctuel te horen, die de gasten herinnert aan de huisregels; sommige van die regels zijn ook op panelen in de rij aangebracht.

Na het tweede paviljoen wordt de wachtrij weer een enkele baan die, naast die voor Single Riders, een in de rotsen uitgehouwen trap op gaat. Eenmaal bovenaan ben je op het bordes van het paleis. Hier worden bezoekers gefaseerd de Vestibule ingelaten.

Etiquette

Het omroepsysteem van Punctuel

De wachtrij is ook de plek waar secretaris-protocollair O.J. Punctuel alvast de eerste instructies rondom de hofetiquette uitdeelt. Een paneel in de wachtrij zegt dan ook:

U gaat zo dadelijk op exclusieve audiëntie bij onze koninklijke hoogheid koning Pardulfus. Om dit officiële bezoek goed te laten verlopen gelden onze speciale hofregels.

Naast dit plakkaat zijn er plakkaten voor regel 777 ("prul en prop"), 450 ("blijft u op de paden") en 326 (verzorgd uiterlijk) inclusief een beautykit om je uiterlijk in orde te maken.

Naast de plakkatten bevindt zich in de wachtrij een wat blikkerig klinkend omroepsysteem dat door Punctuel gebruikt wordt om iedereen te instrueren. Deze instructies worden voorafgegaan door hoorngeschal. Drie voorbeelden van zulke omroepberichten:

Alvorens zo dadelijk de paleisdeuren zich voor u openen, controleert u alstublieft bij uzelf en bij uw gezelschap of alle dassen, linten, sjerpen, spelden en corsages, alsook eventuele andere versierselen, recht en ordentelijk gepositioneerd zijn? Het is van het grootste belang dat u een verzorgde indruk maakt op de koning. Please check your own and your parties ties, scarfs, ribbons and corsages. It is of the utmost importance that you leave an elegant impression on his majesty.

Repetities voor het Symbolicaans volkslied

Zijne majesteit de koning is een groot liefhebber van feestelijk gezang en dans. Tijdens uw audiëntie met Koning Pardulfus echter, is het volgens artikel 387 niet geoorloofd om onvoorbereid of, nog erger, a l'improviste, in liederlijk gezang en/of ongecontroleerde, a-ritmische bewegingen uit te barsten. Laat ons daarom gezamenlijk een kleine repetitie houden, teneinde een goede muzikale indruk te maken op onze geliefde vorst. Please, let us rehearse a nice little piece of music, in order to please his majesty once we are inside the palace. Ik zal u als voorbeeld het Symbolicaans volkslied voorzingen. Luistert u alstublieft aandachtig, opdat u het daarna met zijn allen zuiver en ordentelijk kunt herhalen. Please, listen carefully and repeat after me. Daar gaan we!


[Muziekje dat wat weg heeft van de melodie van de Pardoes Promenade start]

Leef als een echte Symbolicaan
Laat uit verbeeldingskracht won'dren ontstaan
Dat vormt de bron van alle magie
Hier in het Rijk der Fantasie!

Heel fijn dat u allemaal zo geconcentreerd heeft opgelet. En dan is het nu uw beurt. And now, it is your turn. Attentie! À drie, à twee, één!

[Instrumentaal volkslied klinkt]

Schitterend! Ik had het idee dat niet iedereen meedeed, maar dat geheel terzijde.

Beauty kit in de wachtrij met instructies

Mag ik even uw aandacht? Your attention please. Dank u. Die twee lieftallige dames daar in het midden van het paviljoen... J-ja dames, jullie bedoel ik, heel goed. Willen jullie even jullie hand opsteken alstublieft? Toe maar, ja even de hand in de lucht... juist ja. Dames en heren, neemt u allen alstublieft een voorbeeld aan deze twee jonge dames. Zij zien er op en top verzorgd uit, en zo hoort het vanzelfsprekend ook tijdens een officiële audiëntie. Ladies and gentlemen, please follow the example these two young ladies give with their splendid appearences. This is the way you should look during an official royal audience. Chapeau dames, complimenten hoor!

Dak

Het dak van de attractie wordt ook tot de Paleistuin gerekend. Net als bij andere paleizen zijn er rond het gebouw tuinen van verschillend ontwerp. Het negen meter hoog gelegen dak van Symbolica is ingericht als een geometrische (dak)tuin in Franse parterrestijl. De bodem wordt gevormd door sedum (mosplantjes), waarop in een patroon van rechte lijnen zo'n 800 zonnepanelen gelegd zijn. In het midden is een Efteling-E aangebracht.

Omdat Symbolica een groot dakoppervlak heeft dat recht onder de Pagode gelegen is, en de attractie verder bijna rondom afgewerkt is, was het wenselijk om het bitumendak te thematiseren. De keuze voor een sedumdak lag daarbij voor de hand, omdat dit zowel duurzaam is (het isoleert het gebouw, neemt hemelwater en CO2 op) als er fraai uitziet. Bij de renovatie van de nabijgelegen Gondoletta was al eerder een mini-sedumdakje aangelegd bovenop het controlehuisje. Om de duurzaamheid van de attractie verder te verbeteren zijn daarnaast zonnepanelen aangebracht die stroom opwekken om (een deel van) de attractie op te kunnen draaien.

Raadsels

Door de gehele wachtrij zijn diverse tekstjes te vinden in Symbolicaans Schrift, en ook raadsels waarvan de vraag in het Latijnse schrift gesteld is en het antwoord in het Symbolicaans gesteld is. Om ook niet Efteling Club-leden en zij zonder de Eftepedia-app op hun smartphone te helpen met het oplossen, zijn kort na de opening van de attractie vertaalhulpen uitgedeeld aan het begin van de wachtrij.

Foto Vindplaats, (optioneel) raadsel, vertaling / oplossing
Raadsel Binnenzijde hek nabij ingang wachtrij

Jij ziet ook alles!

Raadsel Op welkomstbord in de wachtrij

Qu'est-ce que pèse plus lourd qu'on poisson fabuleux?

Deux poissons fabuleux

Raadsel Paal in eerste wachtgedeelte

Vergeet de tijd en fantasie wordt werkelijkheid...

Raadsel Op welkomstbord in de wachtrij

It has 2 eyes and 100 teeth. What is it?

A Symbolican dragon

Raadsel Op sokkel watertappunt, aan beide zijden

Service van onze vorst, stil hier je grote dorst

Raadsel Op hekwerk single riders, tegenover watertappunt

Zie je zo!

Raadsel Zegel in het straatwerk

In welk Rijk kan echt alles?

In het Rijk der Fantasie

Raadsel Wachtrijhekpaal heuveltje

Pardoes was hier!

Raadsel Bovenzijde prullenbakken

Hier papier

Raadsel Zegel in het straatwerk

Wat is kostbaar, maar negens te koop?

Fantasie

Raadsel Buitenzijde paal eerste wachtpaviljoen

Poeh, poeh, al aan een avontuur toe?

Raadsel Op bord in de wachtrij

Wat is het verschil tussen een koning en een boer?

Een boer kan niet koningen maar een koning kan wel boeren

Raadsel Paal in eerste paviljoen

Wie is stipt en checkt alles wonderwel?

O.J. Punctuel

Raadsel Op bord met regel 777

Ich kriege, ich hänge, ich fliege. Was bin ich?

Ein Sybolicanischer [sic] Schmetterling

Raadsel Paal in eerste wachtpaviljoen

Wat is meer waard dan een miljoen saldorijn?

Mijn allerliefste Pardijn

Raadsel Op hoekpaal van het eerste paviljoen

Was lässt an einem dunklen Tag die Sonne scheinen?

Dein Lacheln

Raadsel Zegel in het straatwerk

Wat maakt meer mogelijk dan elke toverspreuk?

Je fantasie

Raadsel Paaltje van wachtrijhek 2e paviljoen

Any idea how many rooms the palace has?

Pssst... That remains a secret!

Raadsel Bijschriften bij objecten beautykit regel 326

Koninklijke spiegel / Koninklijke kam /
Koninklijke tandenborstel / Voor haar | voor hem

Raadsel Paal in tweede wachtpaviljoen

Hou nog even vol!

Raadsel Paal tweede wachtpaviljoen

Que voyez-vous les yeux fermés?

Rien!

Raadsel Op paal bordestrap

Wie dit leest is gek er bijna...

Raadsel Op klein prullenbakje bordes (inmiddels verwijderd)

Papier hier

Raadsel Groot op muur bovenaan de trap

Achter deze muur zorgt je fan-ta-sie voor a-von-tuur