Voor meer informatie, zie Efteling-logo.

De staande decoratieve 'e'

Een Efteling-E is een versimpelde versie van het Efteling-logo, waarbij enkel de letter E wordt gebruikt.

De oude versie bestaat uit een kapitaal krulletter 'E'. Deze E is onderdeel van het door Anton Pieck in 1964 geïntroduceerde logo. Deze E is nog op verschillende plaatsen terug te vinden, onder andere in de hekken in de eerste voorshow van Villa Volta, en op de Gedenkzuil.

De huidige versie is een onderkast 'e' met een staart, afgeleid van het in 1990 door Studio Uittenhout ontworpen logo. Sinds 2011 maken twee varianten van de E, met liggende of staande staart, deel uit van de huisstijl. Ze zijn onder andere terug te vinden op briefhoofden en enveloppen.

Van beide versies zijn ook bewerkingen te vinden. Met name de moderne E, die is ontworpen voor de wat kleurrijkere jaren 90, wordt tegenwoordig regelmatig gedecoreerd om beter aan te sluiten bij de thema's waarin hij wordt toegepast.