Een voorshow of pré-show is een scène of ruimte binnen een attractie die voorafgaat aan het climatisch hoogtepunt van de attractie (de hoofdshow) en dus van relatief ondergeschikt belang is in de totale attractie.

Toepassing

De term wordt gebruikt bij die attracties waarbij de beleving gefaseerd aan de bezoeker aangeboden wordt: de hoofdshow wordt dan voorafgegaan door een voorshow en soms is er zelfs een post-show.

Vorm

Vrije inloop: zoals bij het Spookslot. De bezoekers kunnen de voorshow binnenlopen, ongeacht of deze al bezig is. Als de voorgaande groep bezoekers de hoofdshow uit is kunnen de bezoekers in de voorshow doorlopen naar de hoofdshow.

Gesloten: zoals bij Villa Volta. Periodiek wordt een groep bezoekers uit de wachtrij doorgelaten naar de voorshow, doorgaans met hetzelfde interval als de doorgang naar de hoofdshow.

Doel en effect

De voorshow dient om het verhaal van de attractie voor het voetlicht te brengen, de bezoeker alvast onder te dompelen in de sfeer en de transitie vanuit de buitenwereld naar het attractiethema te vergemakkelijken. De hoofdshow wordt vervolgens beter begrepen en ervaren dan wanneer men erin stapt vanuit de zonnige buitenlucht, zonder iets van de achtergronden te weten.

Bezoekers worden in de voorshow meer vermaakt dan in de kale meandering van een wachtrij en zullen deze tijd daarom niet als wachttijd ervaren. De voorshow verkort daarmee de relatieve wachttijd die de bezoeker tijdens een dagbezoek ervaart. Bij een (gesloten) voorshow wordt de absolute wachttijd echter niet korter, maar wordt alleen de attractieduur langer.

Als het rustig is bij de attractie en zeker als de wachtrij kleiner is dan de capaciteit van de voorshow, wordt het extra duidelijk dat de wachttijd tot de hoofdshow langer is dan deze zou zijn zonder de voorshow. In dat geval kunnen voorshows ook averechts werken. Met name bezoekers die de voorshow al kennen, of er niet in geïnteresseerd zijn, kunnen zich in dat geval ergeren aan de duur van de voorshow. Niettemin hebben ze ook in dit geval de functie om de bezoeker even te laten wennen aan het thema, of, zoals in het Spookslot, simpelweg aan het lichtniveau. Het maakt dat ook al kent men het verhaal, de voorshow nog immer noodzakelijk is om de hoofdshow goed te kunnen waarderen.

Voorshows in de Efteling

In de Efteling is sprake van een verdeling in voorshow en hoofdshow bij het Spookslot, Villa Volta, PandaDroom, Baron 1898 en Symbolica. Villa Volta en Baron 1898 hebben zelfs twee voorshows. Telkens als een groep vanuit de wachtrij de eerste voorshow betreedt, gaat een even zo grote groep in die show naar de tweede voorshow en de wederom hetzelfde aantal bezoekers de tweede voorshow heeft gezien gaat nu de hoofdshow in.

Tijdens elk van de twee voorshows in Villa Volta wordt het verhaal van de attractie vanuit een ander standpunt belicht. Hierdoor hebben de bezoekers vrijwel zeker een goed begrip van het verhaal en zijn ze al langere tijd in de Villa-sfeer ondergedompeld voordat ze de climax van de hoofdshow gaan beleven.

Bij Villa Volta is een overtuigende animatronic van Hugo te zien, en de voorshow van het Spookslot had een attractie op zich kunnen zijn. In beide gevallen worden ze desalniettemin overklast door de hoofdshow.