Perkamentrol met een deel van de vigerende regels

In en rondom het Paleis der Fantasie, Symbolica, geldt de hofetiquette. Verantwoordelijk voor de instructie omtrent en het handhaven van deze regels is secretaris-protocollair O.J. Punctuel. Hij heeft een dik boek waar ze allemaal in staan, maar ook een grote perkamenten rol met een selectie.

De regels zijn te lezen op bordjes in de Paleistuin, worden door Punctuel aldaar omgeroepen en door hem voorgelezen in de Vestibule van het paleis.

Hoeveel regels er precies zijn is niet duidelijk, je zou iets kunnen afleiden uit de nummering. Maar dat veronderstelt dat Symbolicanen net als wij werken met ononderbroken, oplopende reeksen. Omdat sommige nummers dubbel voorkomen en sommige regels onder meerdere nummers bekend staan, kun je dat betwijfelen.

Genummerde regels

Bord met regel 777 in de Paleistuin
Nr Regel Opmerking
1 Houdt u aan de etiquette, onze hofregels. Halten Sie sich an die Etikette, unsere Hofregeln. Respectez l'étiquette et regles de notre tour.
10 Bij de les blijven. Pay attention. U dient zich volkomen te concentreren op hetgeen ik u dicteer. Vous devez vous concentrer uniquement sur ce que je vous ordonne.
111 A very important rule, een hele belangrijke regel, 111: Niet op de stoelen staan. Regel 112: Niet met de deuren... , u snapt het. Do not stand on the chairs and do not bang the doors. Nicht auf die Stühle steigen. Ne montez pas sur les chaises. Een verwijzing naar Ja zuster, nee zuster.
112
326 Aangeraden wordt te passen op uw beurzen en uw tassen. It is advisable to take good care of your purses and bags. Es wird empfohlen auf Taschen und ... Staat geschreven op de perkamenten rol, dezelfde tekst die je bij andere attracties op een bordje gepresenteerd krijgt.
326 Oogt u momenteel tiptop? Zijn uw haren gekamd? De tanden gepoetst? Ruikt u wel aangenaam? Controleert u alstublieft ook uw metgezellen op al deze punten! Lijkt identiek aan artikel 3D 405.
387 Het is niet geoorloofd om onvoorbereid of a l'improviste, in liederlijk gezang en/of ongecontroleerde, a-ritmische bewegingen uit te barsten. Om improvisatie te voorkomen zingt Punctuel het Symbolicaans volkslied voor.
450 Blijft u op de paden van de koninklijke tuinen. Het gras en de bloemperken niet betreden. / Om alles binnen de perken te houden het volgende. Het gras en de koninklijke tuinen niet betreden. Geen bloemen plukken en zeker niets verbloemen. Do not walk on the grass or in the royal gardens and do not pick flowers. Das betreten des Rasens und der königlichen Gärten ist untersagt. Il est interdit de marcher sur le gazon ou dans les jardins royaux. Geschreven en gesproken variant.
585 It is advisable to take good care of your purses and bags. Es wird empfohlen auf Taschen und Portemonaies gut acht zo geben. Nous vous conseillons de bien surveiller votre portefeuilles et sacs. Aangeraden wordt te passen op uw beurzen en uw tassen. Nog een verwijzing naar het Aangeraden wordt te passen...-bordje, ditmaal gesproken door Puntcuel.
588 Aanwijzingen dienen per direct te worden opgevolgd. Instructions must immediately be followed. Een instructie uit het Parkreglement.
650 Niet eten. Het geluid van smakken en smikkelen is ongeheurd en daarom niet gewenst. Hetzelfde geldt voor het morsen van kruimels op het koninklijke meubilair. Essen verboten. On ne mange pas. No eating. The noise of smacking lips and gobbling is outrageous and therefore unwanted.
651 Niet drinken. Trinken verboten, Ne boire pas. No drinking. Van drinken en klinken, komt struikelen en hinken. / Niet drinken! No drinking! Trinken verboten! On ne boit pas! Gesproken en geschreven variant.
777 Laat prul en prop niet slingeren en mijd baldadigheid. Do not let litter stay behind and avoid rowdiness. Dezelfde tekst wordt uitgesproken door de wachters op het plein van De Indische Waterlelies.
1001 Voeten vegen! Wipe your feet! Fuße abtreten! Essuyez vos pieds! Niet aan ons hoogpolig karpet, maar aan de koninklijke deurmat, the royal doormat, le paillasson royale. Het nummer verwijst naar de Sprookjes van 1001 Nacht.

Artikelen

Regel 326 komt met behulpzame attributen om eraan te kunnen voldoen.

Naast de genummerde regels zijn er ook nog aanvullende artikelen uit het hofprotocol die door Punctuel onder de aandacht gebracht worden:

Artikel 3D 405: Maar dan ook alles dient spic en span te zijn voor uw audiëntie met de koning. Tout doit être arrangé au façon impeccable pour votre audience avec le roi. Sind Sie geschniegelt und gebügelt? Sitzt die Frisör? Sind die Zähne geputzt? Riechen Sie angenehm? Gut. Everything must be shipshape and Bristol fashion for your audience with the king.

Artikel 12 protocol 25C: Denk er aan, we hechten in dit paleis aan de drie R’en: rust, reinheid en regelmaat. Ik herhaal: R, R en R. Do not forget, in this palace we value the three C’s: calm, cleanliness and constants. I repeat: C, C and C.

Artikel B12 Statuut 1952: Niets aanraken. Do not touch anything. Finger weg. Ne toucher à rien. / Niets aanraken. Kijken met de oogjes, niet met de handjes. Do not touch anything. Nur schauen, nichs anfassen. Regardez avec les yeux, pas avec les mains.

Statuut 220 lid 50B: Als de koning spreekt, dient u te luisteren. En mocht u onverhoopt iets in de wandelgangen opvangen, dan geldt: horen, zien en zwijgen. Een kwaliteit die ik overigens zelf ook tot in de finesses beheers, al zeg ik het zelf. When the king speaks, you must listen. Hear, see and keep silent. Hören, sehen und schweigen. Entendre, voir et se taire.

Lid 33 Statuut O250 De koning heeft altijd gelijk. Hij kent nu eenmaal zijn gelijke niet. Zelfs als hij appels met peren vergelijkt, dan nog heeft hij gelijk. Der König hat immer richt. Le roi a toujours raison. The king is always right. He has no equal in the world. Even when comparing oranges to lemons, he is still right.

Lid 34 Statuut O251: De koning heeft altijd het laatste woord. Altijd. Tenzij ik nog een kleine toevoeging kan doen. The king always has the last word. Always.

Statuut 478, lid 7B: Het is gewenst, dat u dit nu níét doet.

Overige geboden

Ssst. Muisstil zijn. Zo niet, dan zal dit muisje een staartje krijgen, als u begrijpt wat ik bedoel. Be as quiet as a mouse. If not, this story will grow a tail, if you see what I mean.

...want zoals wij in Symbolica plegen te zeggen: be timely and on time. Seien Sie rechtzeitig und zeitgerecht. Arrivez en temps et à l'heure. Alles heeft zijn tijd nodig.