Parkreglement.jpg

Het Parkreglement bevat de huisregels van de Efteling. Iedereen die het park betreedt dient zich eraan te houden, op straffe van verwijdering uit het park en in sommige gevallen, aangifte bij de politie.

In het reglement zijn de algemene gedragsregels te vinden, zoals dat men een geldig toegangsbewijs moet hebben, men niet van de paden mag treden, uitsluitend in de buitenlucht mag worden gerookt en dat voordringen en het meenemen van huisdieren niet is toegestaan

De regels zijn gepubliceerd op een prikbord voor het Huis van de Vijf Zintuigen, voorzien van een waarschuwende opgestoken wijsvinger. Ook kunnen de regels ingezien worden bij de gastenservice of via internet.

Externe Links