Tot 2018 werden de parkregels gepubliceerd middels dit fraaie bord.

Het Parkreglement bevat de huisregels van de Efteling. Iedereen die het park betreedt dient zich eraan te houden, op straffe van verwijdering uit het park en in sommige gevallen, aangifte bij de politie.

In het reglement zijn de algemene gedragsregels te vinden, zoals dat men een geldig toegangsbewijs moet hebben, men niet van de paden mag treden, uitsluitend in de buitenlucht mag worden gerookt en dat voordringen en het meenemen van huisdieren niet is toegestaan

De regels kunnen worden ingezien bij de gastenservice of op de website van de Efteling, en via aankondigingen bijvoorbeeld op het scherm bij het Huis van de Vijf Zintuigen wordt de bezoeker hierop gewezen. Voorheen werden de regels ook gepubliceerd in een speciaal daarvoor geplaatste vitrinekast vóór de entree, gedecoreerd met een fraaie manende vinger. In juli 2018 werd dit bord verwijderd, vermoedelijk omdat de verwijzing naar de regels op het nieuwe digitale bord op het entreegebouw voldoende werd geacht.

Lees verder