Eftelingliefhebbers gedenken de grondleggers in 2002

Een Eftelingliefhebber of Eftelingfan is iemand die bovengemiddeld veel geïnteresseerd is in en geeft om de Efteling. Hoewel veel Eftelingliefhebbers het park met enige regelmaat bezoeken hoeven bezoekfrequentie en liefhebberij geen directe relatie te hebben.

Veel Eftelingliefhebbers raken al op jonge leeftijd in de ban van de sfeer, stijl en schoonheid van de Efteling als park en delen deze passie met andere liefhebbers, voornamelijk via online communities en social media. Voor de vorming van online Eftelingcommunities eind jaren negentig een grote vlucht nam, waren Eftelingliefhebbers vaak wat individueler met hun interesse bezig. Wel boden initiatieven als de Efteling Fanclub en de Mini Efteling al in de jaren tachtig een manier om met andere fans in contact te komen.

Met name de komst van Wonderchat in 1997 heeft een belangrijke rol gespeeld in het in contact brengen van Eftelingliefhebbers onderling en dientengevolge het vormen van de nodige groepen van bevriende liefhebbers.

Eftelingliefhebbers geven op veel verschillende manieren vorm aan hun interesse, zoals door het verzamelen van Eftelingprullaria, het discussiëren op fora en mailinglists, het maken van Eftelingminiaturen, het in kaart brengen van details in het park, het bestuderen van de geschiedenis van de Efteling of het bijhouden van Eftepedia.

Zie ook