Boodschap 73x73.png

Dit gaat over de eerste, door fans opgerichte fanclub. Zie Efteling Club voor de latere fanclub die door de Efteling zelf werd gerund.

Grote opkomst van de Fanclubdag in 1990 waarbij Paul Beck aanwezig was

De Efteling Fanclub was een onofficiële fanclub van de Efteling, opgericht in december 1984 door Sebastiaan Smits en Jeroen Verheij. De fanclub begon op eigen initiatief van de twee heren, maar werd actief ondersteund door de Efteling en uiteindelijk zelfs de 'officiële fanclub'. Wegens vertrek van de Efteling-contactpersonen en verminderde tijd van de oprichters werd ze in 1996 opgeheven.

Geschiedenis

Het begin

Verheij en Smits woonden beide in Zoetermeer én waren Efteling-fan. De in 1984 huis-aan-huis en dus ook bij hen verspreide reclamekrant Nieuwsblad van de Efteling was aanleiding een club op te richten zodat ze zelf nog meer Efteling-krantjes zouden kunnen gaan maken.[1]

Eind november dat jaar schreven ze een keurige brief naar de Efteling met de vraag of ze een fanclub mochten oprichten; op 3 december kwam een brief terug:

Beste Jeroen en Sebastiaan,

Bedankt voor jullie leuke brief. We vinden het fijn te horen dat jullie grote ‘fan’ zijn van De Efteling. Wij hebben er geen bezwaar tegen als jullie een Efteling-fanclub willen beginnen. Wij zullen geïnteresseerden naar jullie adres doorverwijzen. Wel bestaat de kans dat De Efteling in de toekomst zelf een “club” gaat oprichten voor jongeren. Als het eenmaal zo ver komt dan zullen wij dat jullie laten weten.

Van de nieuwe attractie van 1985 – een bobsleebaan – hebben wij nu nog geen materiaal. Als jullie in maart ’85 even willen bellen zullen we jullie de nieuwe gegevens toesturen. Bijgaand sturen we jullie in ieder geval een informatiemap (misschien hebben jullie deze informatie al ?).

Met vriendelijke groet,

Anja van Riel

afdeling Marketing & Communicatie

Leden

In eerste instantie werden er 25 leden geworven, vooral wonend in Zoetermeer en Tilburg. Per maand moest 50 cent contributie betaald worden en wie lid was ontving om de maand het EFC: Het Efteling Fanclub Clubblad, een zelfgemaakt blaadje met daarin elke maand nieuwe weetjes, plannen en krantenartikelen over de Efteling. Bij de eerste vijftig leden hoorden onder andere Charlotte, Alexandra en Robert de Clercq, de drie kinderen van directeur Ruud de Clercq. Later werden ook de kinderen van Paul Beck en Reinoud van Assendelft de Coningh lid.

In de loop der jaren kreeg de club steeds meer leden, onder andere doordat de Efteling zelf fans verwees naar de club en de Fanclub mocht folderen in het park. De folders werden door de 'medewerkers' van de Efteling-fanclub uitgedeeld aan bezoekers op drukke dagen. De aandacht werd getrokken door een mimeoptreden van Jeroen Verheij, waarna aan de kijkende bezoekers verdere informatie werd gegeven over de activiteiten van de fanclub. De eerste jaren leverde dat een groot aantal nieuwe leden op, maar de laatste seizoenen nam de belangstelling af waarna er met het uitdelen van strooifolders gestopt werd.[2]

Activiteiten

Jeroen Verheij (l) en Sebastiaan Smits overhandigen een bundel van het Eftelingfanclubblad aan gastvrouw Ine Mens in 1990
Vrolijke briefjes van de Efteling aan de fanclub

Het aantal leden steeg eind jaren tachtig, en tegelijk steeg ook de kwaliteit van de fanclub. Het EFC verscheen voortaan eens in de twee maanden; de leesbaarheid nam toe en de informatie in het blad werd steeds actueler. De lay-out (door Verheij) werd verbeterd; foto’s nemen de plaats in van tekeningen. De contributie ging van 50 cent per maand naar 10 gulden per jaar en kon voortaan gewoon per giro betaald worden. In het begin werd de contributie aan de deur geïnd of betaald in de vorm van postzegels.[2]

In 1988 werd de eerste fanclubdag gehouden en vanaf die tijd was de jaarlijkse bijeenkomst van Efteling-fans een succesvol onderdeel. Gastsprekers als Paul Beck en Lex Lemmens gaven toespraken met toelichtingen op toekomstplannen. Ook een vast onderdeel van de bijeenkomst was de Eftelingquiz, waar diepzinnige en lastige vragen over de Efteling gesteld werden. Verschillende fans konden het tegen elkaar opnemen om de titel 'Eftelingfan van het jaar' te kunnen dragen.

Een ander onderdeel van de Efteling Fanclub was de gegevensbank, een databank met allerlei zelfverzamelde krantenartikelen over de Efteling die gecatalogiseerd werden in de computer van de jongens. De Efteling gaf bij een jubileumviering van de fanclub zelfs een kopie van haar eigen krantenarchief aan de fanclub, waardoor de fanclub met méér dan vijfduizend krantenartikelen beschikte over het grootste externe Eftelingarchief.[2]

Relatie met de Efteling

De Efteling Fanclub heeft altijd een goede relatie gehad met de Efteling. In augustus 1990 besloot de Efteling zelfs de fanclub officieel te erkennen om 'allerlei initiatieven op dit gebied te stroomlijnen' en gaf zelfs een kleine subsidie aan het project.[3] Anders dan nu, was de fanclub toen de enige verenigde groep liefhebbers van het park en via de fanclub kon de Efteling op een handige manier een grote groep fans bereiken. Een typerend voorbeeld van de relatie tussen de club en de Efteling is het surprisecadeau dat in 1987 aan de oprichters van de club werd overhandigd: Na drie jaar het EFC te maken met een antieke typemachine, begaf dit apparaat het. In de avond van 5 december stond Efteling-gastvrouw Hanneke Kierkels onverwacht op de stoep in Zoetermeer met een gloednieuwe elektronische typemachine. Het geheel ging vergezeld van twee boterletters en een gedicht van Ine Mens, de contactpersoon op de afdeling Public Relations.[2]

Einde

De club groeide hard, en samen met commercieel directeur Reinoud van Assendelft, Ine Mens en de nieuw bij de Efteling gekomen Robert-Jaap Jansen werd een plan gemaakt om daarom de club verder uit te bouwen. Echter, in 1996 vertrok Van Assendelft naar Holiday on Ice, Mens ging met pensioen en de twee oprichters hadden inmiddels ook minder tijd, dus uiteindelijk is dit plan niet gematerialiseerd en de club gestaakt.[1] Niet lang daarna kwam het World Wide Web op wat ook andere mogelijkheden gaf voor de organisatie van Eftelingfans.

Externe link

  1. 1,0 1,1 Looopings podcast: In gesprek met de bekendste Efteling-fans van dit moment (31 mei 2022)
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 'Tentoonstellingscatalogus' Efteling Fanclub, Uitgave Efteling Fanclub
  3. 'Efteling fanclub', Limburgsch dagblad, 30-08-1990