Bijjonas.jpg

Bij Jonas was een voormalige souvenir- en ijswinkel naast De Witte Walvis, aan de achterzijde van het Spookslot. Hij was geopend van de jaren zeventig tot begin jaren tachtig, maar was nog niet in gebruik bij de opening van het Spookslot. De balieverkoop geschiedde via twee nissen in de muur, met luiken die gesloten konden worden. Uiteindelijk verdween Bij Jonas vanwege de opkomst van grote souvenirwinkels op centrale plekken in het park.[1]

Geopend voor o.a. ijs

Bij Jonas en de Witte Walvis vormden een combinatie waarbij de Witte Walvis de verkoop van etenswaren voor zijn rekening nam, en Bij Jonas vooral de non-food, dus souvenirverkoop ter hand nam. Aanvankelijk was de overkapping bij de lange gesloten luiken enkel bedoeld als schuilplaats voor bezoekers die zojuist het Spookslot hadden verlaten, waarbij een lage gestucte muur een groot deel van de toegang naar de overkapping blokkeerde. Later werd de muur opengebroken en werd een opslagruimte van de naastgelegen horeca doorgetrokken om ruimte te maken voor de souvenirverkoop. Het is aannemelijk dat de titel Bij Jonas aanvankelijk ook nog niet op de gevel te vinden was. Spookslot-specifieke souvenirs waren destijds in de planning, maar er zijn uiteindelijk maar weinig eigen souvenirs van verschenen.[2]

Nadat dit verkooppunt gesloten werd en de Witte Walvis zowel versnaperingen als aandenkens verkocht, heeft men achter de twee balies vitrines gemaakt, om zo nog wat van functie aan de openingen te hangen. Achter glas lagen diverse souvenirs uitgestald: veel kitscherige hebbedingetjes met een griezelkarakter, dit natuurlijk gezien de attractie waar de vitrine bijhoort. De uitgestalde koopwaar was te verkrijgen bij de Witte Walvis.

Bij Jonas is één van de twee verwijzingen naar de bijbelfiguur Jonas; de andere is Jonas uit de Wallevis.

  1. "De Pen" door Bep van Uden, Efteldingen, augustus 1995
  2. Ton van de Ven tijdens de Eftelist-jubileumborrel, 14 juli 2012.