Goede Vangst
Bebording
Doel Basketbal in een net werpen.
Tarief € 3,- drie ballen
€ 5,- zes ballen
Geopend 2015
Goedevangst plattegrond.png
Locatie in de Game Gallery

Goede Vangst is een spel in de kleine galerij van de Game Gallery, tussen Recht door Zee en Schipbreuk. Intern spreekt de Efteling ook wel over "Fuikvullen".

In het spel zijn vier basketbalnetten gemonteerd. De speler dient een basketbal in het net te gooien. Elk net wordt 'vastgehouden' door een afbeelding van een zeebonk. De ballen liggen in een visnet dat hieronder gedrapeerd is. Bovenop het spel staat een bord met de naam en vijf vissen, ervoor een bord met de tekst "Havenarbeid".

Goede Vangst werd geïntroduceerd bij de renovatie van de Game Gallery in maart 2015. Vóór die tijd was op deze plek en die ernaast het spel Boem Bal gevestigd.

Tijdens de maatregelen inzake COVID-19 in 2020 werd een extra speeloptie van het spel toegevoegd, op de plek van Schipbreuk. Verheij tekende hiervoor een extra, vrouwelijke piraat. Het spel werd toegevoegd omdat er vanwege de vereiste 1,5 m afstand minder capaciteit was, en Goede Vangst als populairste spel daarom voorrang kreeg over het minder populaire Schipbreuk.

Ontwerpen door Jeroen Verheij

Ontwerpen door Jeroen Verheij

Galerij