Luchtfoto van de uitbreidingsstrook uit zomer 2011

Vanaf 2015 werkt de Efteling openbaar aan het streven om de ongeveer 8 hectare grote strook grond tussen de N261 en de Horst, direct ten oosten van de parkgrens, bij het park te voegen. Dit Uitbreidingsplan 2015 staat onder Eftelingliefhebbers ook wel informeel bekend als Strookrijk.[1]

Hernieuwde interesse in 2015

Hoewel de Efteling als onderdeel van de plannen voor De Wereld van de Efteling in de jaren 80 en 90 al studeerde op de inzet van deze strook grond (die al sinds de jaren vijftig in bezit is van het park) als alternatieve locatie van het Dienstencentrum, werden de plannen om de grond te benutten in 2015 weer concreet in het kader van de wens te groeien naar vijf miljoen bezoekers in 2020 en de nieuwe structuurvisie van Loon op Zand voor de periode tot 2030. Op 6 maart 2015 bericht het Brabants Dagblad dat de Efteling de gemeente kort daarvoor heeft geïnformeerd over haar nieuwe plannen. [2] Dit keer gaat het om een uitbreiding van het park, en niet om een verplaatsing van het Dienstencentrum.

De Efteling vraagt de gemeente om het gebied tussen het huidige park, het Efteling Hotel en de Eftelingsestraat in de structuurvisie aan te duiden als ‘ontwikkelingsgebied intensieve recreatie’. Dat gebied is nu nog een groene buffer waar ook de Horst doorheen loopt. Deze weg zou volgens de uitbreidingsplannen moeten verdwijnen. Er zou nog wel ruimte blijven voor de zogenaamde snelfietsroute die de komende jaren tussen Tilburg en Waalwijk moet komen.

Inzet strook

Het park heeft de voorkeur voor uitbreiding naar het oosten doordat andere richtingen minder voor de hand liggen: in het noorden liggen de Europalaan en Kaatsheuvel, het zuiden is minder logisch door de op natuurontwikkeling gerichte uitvoering van het Loonsche Land en naar het westen is een reeks van Parkeerplaatsen ontstaan.

Een belangrijke motivator achter de uitbreidingsplannen is het door het park gevoerde beleid niet meer dan 11% van het park te bebouwen; de mogelijkheid om binnen de actuele parkgrenzen van 2015 nog veel grote attracties en horeca te realiseren is dus beperkt. Het langgerekte uitbreidingsgebied biedt met een uitbreiding van het oppervlak van 15% veel mogelijkheden om de capaciteit en aantrekkelijkheid van het park te vergroten zonder het oorspronkelijke park te vol te bouwen.

Eind mei 2015 hield de Efteling een tweetal informatie- en discussieavonden voor inwoners van Loon op Zand en Kaatsheuvel, waarop de doelstelling werd uitgesproken al in 2018 te kunnen starten met de ontwikkeling van de strook grond als onderdeel van het park.

Start ontwikkeling

Strookrijk eind 2018

In september 2017 verschenen de eerste piketpaaltjes en andere markeringen in het landschap, waarmee de ontwikkeling van het gebied van start ging.[3] De aanleg van de snelfietsroute langs de N261 (als vervanging van de route via de Horst) begon in augustus van het volgende jaar.

Verwijzingen
  1. Eftelist: Stippen aan de horizon: 8 hectare Efteling erbij (22 mei 2015)
  2. Brabants Dagblad: Uitbreidingsplan van de Efteling baart raad zorgen (6 maart 2015)
  3. Eftelingsestraat.nl: Eerste metingen uitbreidingsgebied “Strookrijk” gespot (25 september 2017)