Ontwerp voor het schild door Anton Pieck
Het wapen als afbeelding op een sticker
In 2002 werd een driedimensionale uitbeelding van het wapenschild gebruikt, zoals hier op de achterkant van het fotoboekje.

Het Eftelingwapen of Wapenschild van de Efteling is een door Anton Pieck ontworpen symbool voor de Efteling. Het wapen houdt zich vrij goed aan de regels van de heraldiek, maar kent enkele voor de Efteling bijzondere onderdelen.

Omschrijving

Het wapen bestaat uit een gevierendeeld schild met daarop twee afbeeldingen van Kleine Boodschap en twee silhoueten van een heks op haar bezemsteel. In het midden, het hartschild, staat het oorspronkelijke wapen van Loon op Zand afgebeeld. De drie schoenmakershamers hierop herinneren aan de toentertijd plaatselijke belangrijke schoenindustrie. De drie horens verwijzen naar het geslacht Van Horne, dat van 1269 tot 1383 de heerlijkheid Venloon (later Loon op Zand) bezat. Boven het schild is een ridderhelm met tralies met daarop een kroon met een gouden appel (verwijzend naar de Pomme d'Or) met twee omhoogwijzende vleugels, de vlucht genaamd, te zien. Uit de kroon steken aan beide kanten dekkleden in de vorm van twee ornamentele krullen. De vlucht en appel samen wordt het helmteken genoemd. Het schild wordt gedragen door twee knielende Pieckkabouters op een breed vaandel met in kleinkapitalen het devies De Efteling.

Het wapen wordt niet altijd compleet afgebeeld. In sommige gevallen zijn het lint en de schilddragers afwezig, en soms ontbreken ook de helm, de kroon, de appel, de vlucht en de dekkleden.

Geschiedenis

Het Eftelingwapen werd vermoedelijk in 1972 ontworpen en geïntroduceerd. De aanwezigheid van de gouden appel in het wapen suggereert dit, en in dat jaar werd het wapen ook meteen veelvuldig gebruikt op nieuwe zaken. Eén van de eerste toepassingen van het wapen is achterop de dukaten van de ezel. Het is tevens te vinden op de plattegrond bij het dat jaar eveneens geïntroduceerde Efteling Souvenir en is te vinden op het gordijn op het toneel van het dan net geopende Victoriaans Theater.

Van 1978 tot en met 1995 werd het gebruikt op de achterkant van het fotoboekje. Op de plattegrond was het tot en met 1981 te vinden. Het is op veel drukwerk als promotiemateriaal en boekwerken afgebeeld, voornamelijk in de jaren zeventig. In schets-vorm staat het in het jubileumboekje Mam, een duppie voor de kip?. Tien jaar later werd het Eftelingwapen, in een soort moderne 3D-variant, gebruikt in promotie voor het gouden jubileum. Het wapen staat ook in reliëf gedrukt in de kaft van het jubileumboek Kroniek van een Sprookje.

Locaties in het park

Het wapen boven de kantooringang van Raveleijn.

Wetenswaardigheden

  • In 1961, bij de viering van het tweede lustrum, maakt Anton Pieck ook een soort wapen, ditmaal zonder schild maar met grote vaas met daaruit sierlijke bloemornamenten en twee leeuwen als schilddragers. Op het vaandel staat in kleinkapitalen geschreven 10 jaar de Efteling.